Kulturhistoriska museer, skolan och digitala lärresurser

Vi har bjudit in Bodil Axelsson, professor vid Linköpings universitet, för att berätta om hur museer kan arbeta för att på bästa sätt kunna möta skolans kunskapskrav.

Om kulturarv i skolan handlar en serie digitala möten dit Riksantikvarieämbetet bjuder in dig som arbetar med verksamhet som vänder sig till skolor.

Måndag den 15 maj kl. 15.15–16.00 berättar Bodil Axelsson om resultaten av en förstudie. Hur kan digitala resurser användas i för- och efterarbete till skolelevers museibesök, eller som ersättning för fysiska museibesök?

Läs mer och anmäl dig här: raa.se/skola-och-kulturarv

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt via Zoom
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Webbinarium