Verksamheten i Olofsfors järnbruk startade 1672. Den gamla bruksmiljön är klassat som ett av Västerbottens läns riksintressen.Foto: (CC BY)

Nätverksträff för kulturreservatshandläggare

2019 års nätverksträff för kulturreservatshandläggare går av stapeln i början av september i Västerbottens län. Bland annat besöker vi Olofsfors bruk, Torvsjö kvarnar och Fatmomakke kyrkstad.

På Länsstyrelsen i Västerbotten finns planer på att göra järnbruket i Olofsfors till länets fjärde kulturreservat. Torvsjö kvarnar utgörs av ett flertal vattendrivna  anläggningar; skvaltkvarnar, tröskverk, såg och elverk. Allt är byggt för hand av bönderna i byn.

Fatmomakke kyrkstad ligger i skuggan av Marsfjället. Här har både samer från olika samebyar och nybyggare samlats vid olika typer av sammankomster. Kyrkstaden består av en kyrka och ett hundratal byggnader. Byggnaderna är av två typer. Dels de kåtor som samerna använde, dels de timrade stugor som anlagts av nybyggarna.

Årets teman

Teman som kommer att behandlas är bland annat frågor kring själva bildandet av ett kulturreservat. Hur ska området avgränsas på ett bra sätt? Vilka formuleringar bör  användas när syftet ska läggas fast i beslutet?  Andra viktiga frågor som kommer tas upp handlar om tillgänglighet, klimatanpassning och samverkan med naturvårdarna.

Evenemangsinformation

Plats: Västerbotten
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Workshop