Seminarium: Ukrainas kulturarv – dåtid, nutid och framtid

Rysslands anfallskrig mot Ukraina innebär att det ukrainska folket är under ständiga attacker och hot, liksom landets kulturarv. Med anledning av kriget i Ukraina arrangerar Sveriges Arkitekter i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Europa Nostra Sverige ett seminarium om kulturarvet som minne och resurs.

Bland talarna finns Hanna Gelotte Fernandez, utredare på Riksantikvarieämbetet, som ger en introduktion till det svenska systemet för skydd och bevarande av kulturarvet och Olena Oliynyk, doktor i arkitektur och vice ordförande för Ukrainas nationella arkitektförbund som ger en översikt över landets kulturhistoriska platser, den pågående förstörelsen och det stöd som behövs i arbetet med att skydda dem. Vid seminariet hålls också en paneldiskussion om kulturarvets och minnets roll i återuppbyggnaden av Ukraina. 

Seminariet riktar sig till ukrainska och svenska arkitekter och planerare samt till dig som är intresserad av kulturarv, bebyggd miljö och beredskapsfrågor. Seminariet genomförs som ett digitalt möte via Zoom. Det är kostnadsfritt att delta men du som vill vara med behöver anmäla dig senast den 7 november. Se programmet och anmäl dig här: Cultural heritage of Ukraine – Sveriges Arkitekter.

Seminariet är en del av projektet Framtidsbilder för Ukraina som pågår under hösten 2022 och under hela 2023. Teman för projektet är bostäder, kulturarv, identitet och hållbar planering. Sveriges Arkitekter driver projektet i dialog med riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, Arkdes, Riksantikvarieämbetet och Göteborgs stad samt med stöd av Svenska institutet.

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt möte via Zoom
Start:
Slut: