SKÅNK – SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv Foto: ( CC BY)

SKÅNK 2022 – Skogen och framtiden

För tredje gången sedan 2017 anordnas konferensen om skogens mångfald av natur- och kulturmiljöer – SKÅNK. Denna gång står Linnéuniversitetet tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län som värd. Konferensen som tidigare var planerad till 2021 har flyttats fram till den 5–7 april 2022.

Konferensen är en mötesplats för forskningen, myndigheterna, skogsbruket och civilsamhället. Den belyser följande teman; aktuella forskningsfrågor, antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling samt kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.

  • Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
  • Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala området?
  • Vad kan kulturarvssektorn lära sig av skogsbrukets långa planeringscykler?
  • Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

SKÅNK är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Uppsala universitet. Värd för årets konferens är Linnéuniversitetet i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.

När och var: 5–7 april 2022 i Kalmar

Anmälan till SKÅNK öppnar den 1 februari 2022 på Linnéuniversitetets webbplats

Läs mer om konferensen och om SKÅNK på raa.se

Evenemangsinformation

Plats: Kalmar
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium