SKÅNK – SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv Foto: ( CC BY)

SKÅNK 2021 – Skogen och framtiden

För tredje gången sedan 2017 anordnas konferensen SKÅNK. Den 5–7 oktober arrangeras konferensen om skogens mångfald av natur- och kulturmiljöer. Denna gång med står Linnéuniversitetet tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län som värd.

Konferensen är en mötesplats för forskningen, myndigheterna, skogsbruket och civilsamhället. Den belyser följande teman; aktuella forskningsfrågor, antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling samt kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.

  • Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
  • Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala området?
  • Vad kan kulturarvssektorn lära sig av skogsbrukets långa planeringscykler?
  • Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

SKÅNK är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Uppsala universitet. Värd för årets konferens är Linnéuniversitetet i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.

När och var: 5–7oktober 2021 i Kalmar

Läs mer om konferensen och om SKÅNK

Evenemangsinformation

Plats: Kalmar
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: