Upphovsman: Uppgift om fotograf saknas Upphovsrätt: Okänd fotograf / Malmö Museer Licens: Creative Commons-licens

Webbmöte om due diligence – grundlig efterforskning

Vi hoppas att många vill delta i ett webbmöte och diskutera due diligence (grundlig efterforskning) vid till exempel nyförvärv till samlingen.

I arbetet med regeringsuppdraget om återlämnande av vissa kulturföremål har många frågor om proveniens och due diligence väckts. Hur arbetar vi med dessa frågor? Hur gör man vid inlån? När har man gjort tillräckligt?

Anmäl dig till ingela.chef.holmberg@raa.se. Mötet sker via Skype.

 

Evenemangsinformation

Plats:
Start:
Slut: