Webbmöte om tillståndsbedömning

Välkommen till webbmöte om tillståndsbedömning 6:e mars 10.00-11.00

Syftet med en tillståndsbedömning är att uppskatta och bedöma tillståndet/skicket på ett kulturarvsobjekt innan förflyttning, andra åtgärder eller ingrepp görs. Det ger också möjlighet att över tid bedöma och utvärdera material- och metodval. Sedan 2012 finns två SIS-standarder inom ämnet. Från 1:a januari finns dessa att fritt ladda ner på: https://www.sis.se/standarder/prenumererapstandarderenav/standarder_inom_kulturarvsomradet/

Titta gärna på dem innan mötet.

Tiden för webbmötet är den 6:e mars kl. 10.00–11.00. Efter mötet kommer vi att sammanställa diskussionen.

Vid mötet kommer vi bland annat vi att diskutera nedanstående frågor.

Vid vilka tillfällen utförs tillståndsbedömning av föremål?

Vilka yrkesgrupper förutom konservatorer utför tillståndsbedömning?

Hur går dokumentationen av bedömningstillfället till?

Vilka stöd finns det för att utföra tillståndsbedömning? Våra exempel är:

  • Standarden SS-EN 16095:2012 Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv ger ett stöd vid dokumentationen kring tillståndsbedömning av föremål.
  • Standarden SS-EN 16096:2012 Tillståndsbedömning av fast kulturarv tar upp skadebedömning och inventering av grupper av objekt med fokus på byggnader, men kan även användas som stöd för tillståndsbedömning av byggnadsanknutna delar eller byggnadsanknuten konst.
  • Spectrum 

Vilka digitala lösningar finns det för dokumentationen av tillståndsbedömningen?

Finns det tips på bra utrustning att ha vid bedömningstillfället?

 

Webb-mötet är i 1 timme och max antal deltagare är 10 personer. Vi använder Google Hangouts. Vill du delta, skicka ett mail till ingela.chef.holmberg@raa.se

Efter att du anmält dig, säkerställ att du kan komma åt Google Hangouts.

 

Evenemangsinformation

Plats:
Start:
Slut: