Europeiskt initiativ

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days som årligen lockar över flera miljoner besökare till mer än 70 000 lokala arrangemang.

Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Ett initiativ som 1985 spred sig till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien – och Sverige, som arrangerade  sitt första evenemang  “Öppet hus” 1988.

Femtiotal länder deltar varje år

Europarådet instiftade European Heritage Days 1991. Samtliga Europarådets medlemsstater deltar regelbundet med evenemang i European Heritage Days. Det är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare.

Generellt sker firandet i september varje år. Vissa länder deltar bara under en dag och andra länder har förlängt firandet med flera dagar. I Sverige firar vi sedan flera år både under fredag, lördag och söndag, alltid andra helgen i september, så att så många som möjligt får chansen att uppleva och dela kulturarvets många möjligheter.

Gemensamt tema

En gång om året träffas alla länders nationella koordinatorer (med undantag för 2020 pga. pandemin). Då delar koordinatorerna sina erfarenheter och tips samt enas om gemensamma förslag till “pan-europeiska” teman för kommande år, som länderna kan välja att följa och då anamma, översätta och anpassa för sina nationella förhållanden.

Pan-europeiskt tema 2022: “Sustainable Heritage

europeanheritagedays.com kan du läsa mer om årets pan-europeiska tema och följa vad som händer i andra länder. Och varför inte ta chansen att skapa eller delta i gränsöverskridande arrangemang med våra grannar i Europa. (Webbplatsen är på engelska.)

Kommande delade teman