Färgklad illustration med människor som gör olika saker.
European Heritage Days, som Kulturarvsdagen i Sverige, har olika teman varje år. Foto: (CC0)

Europeiskt initiativ – bakgrund och kommande teman

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days som årligen lockar över flera miljoner besökare till mer än 100 000 lokala arrangemang.

Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Ett initiativ som 1985 spred sig till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien – och därefter Sverige, som arrangerade sitt första evenemang  ”Öppet hus” 1988. Europarådet instiftade sedan namnet European Heritage Days 1991. Samtliga Europarådets medlemsstater deltar regelbundet med evenemang i European Heritage Days.

Femtiotal länder deltar

European Heritage Days (EHD) firas därmed i 48 länder i Europa varje år och är det mest firade gemensamma kulturevenemanget som delas av Europas medborgare.

Med något undantag sker firandet i september varje år. Vissa länder deltar bara under en dag och andra länder har förlängt firandet med flera dagar. I Sverige firar vi sedan flera år både under fredag, lördag och söndag, alltid andra helgen i september, så att så många som möjligt får chansen att uppleva och dela kulturarvets många möjligheter.

I vissa länder marknadsförs EHD-evenemanget med ett eget namn; “Tag des Denkmals” (Österrike), “Journées du Patrimoine” (Frankrike), “Open Monumententdag” (Belgien och Nederländerna), “Muinsuskaitsepäevade” (Estland), “Tag des offenen Denkmals” (Tyskland), “Kulturális Örökség Napjai” (Ungern), “National Heritage Week” (Irland), “Kulturminnedagene” (Norge), “Kulturarvsdagen” (Sverige), “Heritage Open Days”, “Open House London”, “Doors Open Days” and “Drysau Agored” (Storbritannien).

Årligt gemensamt tema

En till två gånger om året träffas alla länders ”national coordinators” (nationella samordnare). Då delar de sina erfarenheter och tips och enas om gemensamma förslag till ”pan-europeiska” teman för kommande år. Teman som länderna sedan kan välja att följa och då anamma, översätta och anpassa för sina nationella förhållanden.

Kommande delade tema

europeanheritagedays.com kan du läsa mer om årets pan-europeiska tema och följa vad som händer i andra länder. Och varför inte ta chansen att skapa eller delta i gränsöverskridande arrangemang med våra grannar i Europa. (Webbplatsen är på engelska.)