Forumet 2019 handlade främst om nätverkande och kollegialt utbyte. På bilden ses museiteknikern Lars Engelhardt berätta om sitt arbete med utställningen Nattlogik av Meta Isæus-Berlin. Foto: ( CC BY)

Branschforum för konsthantering 2019

För första gången någonsin arrangerades ett branschforum för de som arbetar med hantering av konst och kulturarv. Forumet 2019 arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde den 21-22 oktober på plats i museets vackra lokaler. Fokus var nätverkande och att belysa de branschgemensamma utmaningarna. Cirka 70 deltagare hade samlats för att dela erfarenheter kring hantering, säkerhet, lån, bevarande och arbete med konstnärliga värden.

Läs rapporten från konferensen här.

 

Working Together in the Field of Art Handling

Se det inledande föredraget av Marc Bongaarts som är chef för Collection Care Technicians på Stedelijk museum.

 

Paneldiskussion: Resurssmart? 

Hur kan organisationer arbeta med hållbarhetsfrågor och ansträngda ekonomier men samtidigt upprätthålla en hög kvalitet? Medverkande i paneldiskussionen Resurssmart? var museichef Karin Sidén och museitekniker Lars Edelholm från Prins Eugens Waldemarsudde, Pär Lindblom, chef för enheten för konsthantering på Nationalmuseum och Patrik Ulvkrans enhetschef för Svensk museitjänst. Samtalet modererades av Mathias Strömer från Riksantikvarieämbetet.

 

Program Branschforum för Konsthantering 21-22 oktober 2019.

Läs rapporten från konferensen här.