Tre tecknade bilder föreställande tejphållare, tumstock och handskar
Detta forum är till för alla som arbetar med att flytta, packa, installera, montera och magasinera kulturarv och konst. Syftet är att främja utveckling och samverkan kring konsthantering. Foto: ( CC BY)

Branschforum för konsthantering 2020

Branschforum för konsthantering 2020 hölls på webben den 2-3 november i samarbete med Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet. Årets tema var logistik och mobilitet.

Konst och föremål förflyttas i samband med lån och utställningar. Många museer är i färd med att flytta sina magasin. Även det dagliga arbetet med samlingar och offentlig konst innebär rörelse. Vad innebär allt detta för föremålen och hur belastar förflyttningar konsthanterarna? Hur samverkar olika aktörer kring konstens och kulturarvets mobilitet?

Se program

Konsthantering på nya Munchmuseet

Munchmuseet flyttar till nya lokaler på Bjørvika i Oslo. Flytten har inneburit att museet har utvecklat nye packmetoder, nya hjälpmedel och praktiska verktyg. Hela samlingen kommer att styras via RFID. Barbara Ida de Haan, projektledare för flytten av konstsamlingen finns med tillsammans med kollegor, visar film och berättar. Prosjektregistrar: Tine Schmidt Haislund, Registrar: Annika Cilke, Registrar. Kristin Halaas, Registrar: Una Hamilton Helle, Kunsttekniker: Kjell-Olav Dahl Jørgensen, Kunsttekniker: Tommy Høvik, Kunsttekniker: Kine Lillestrøm, Kunsttekniker: Hege Thoresen, Kunsttekniker: Enrique Roura Perez, Kunsttekniker: Andreas Öhman, Kunsttekniker: Hans Thoresen, Papirkonservator: Marthe Aambø 

Filmat studiebesök på Göteborgs konstmuseum

Film och tid för frågor om konsthanteringen på Göteborgs konstmuseum.

Museinätverk för säkerhet

Thjis Wiessing, Västmanlands läns museum.

Filmat studiebesök på Röhsska museet

Film och tid för frågor om konsthanteringen på Röhsska museet.

Luktar din filmsamling fotsvett, salladsdressing eller gamla kläder? – Vad är vad: nitrat, acetat eller polyester?

Att packa och skicka film för visning är inte så komplicerat. Utmaningen ligger i bevarandet av filmen så att den kan visas. Jörgen Viman, Filmarkivarie vid Svenska Filminstitutet berättar om filmbasers egenskaper och vad man bör tänka på för att bevara filmmaterial så att det kan göras tillgänglig och få ett långt liv.

Utmaningar med en konstinstallation i utställningen ”Konstig känsla känns bra”

Halla Sigurðardóttir, ArkDes.

Filmat studiebesök på GöteborgsOperan

Film och tid för frågor. Hannes Hansson.

Förstudie nya magasin i Göteborgs stad

Under 2019 genomförde en förstudie om museernas behov av nya magasin för kulturförvaltningen samlingar. Underlaget utgick från volymer, logistik och flöden där aktiv samlingsförvaltning och medarbetarnas arbetsmiljö prioriterades. Nu förbereder vi oss för projektering och bygge samt logistiken kring flytten av  1,2 miljoner föremål.
Anna Javér, Magasinssamordnare, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad.

Filmat studiebesök på Göteborgs stadsmuseum, Polstjärnan

Film och tid för frågor. Anna Adrian.

Medicinhistoriska museet i Göteborg evakuerar och renoverar

Lisa Sputnes Mouwitz och Anna Stow. 

Magasin Rosenholm

2009 öppnade Blekinge museum sitt publika föremålsmagasin Rosenholm. Vilka lärdomar har dragits och hur kan vi utveckla arbetet med att tillgängliggöra våra samlingar? Christoffer Sandahl, samlingschef på Blekinge museum, berättar mer.