På Arkeologidagen kan du bland annat följa med på en vandring i fornlämningslandskapet vid Räppe med gravar, åkrar och spår efter boplatser från bronsålder och järnålder. På bilden ses boplats och sökschakt i skogen vid Räppe.Foto: Museiarkeologi sydost/ Kalmar läns museum (CC BY)

Arkeologidagen i Småland

Arkeologidagen äger alltid rum den sista söndagen i augusti. Här kan du under dagen besöka följande arrangemang:

2018