Gamla Uppsala museum – flyttat till Region Uppsala

Gamla Uppsala museum har från 1 januari 2022 överförts från Riksantikvarieämbetet till Region Uppsala och verksamheten drivs nu i Upplandsmuseets regi. Det innebär att museets verksamhet och personal övergått till Upplandsmuseet.

Gamla Uppsala museum kommer fortfarande att nås på samma telefonnummer som tidigare, 018-23 93 00 (vxl), 018-23 93 01 (reception). För besökare som vill skicka e-post är det ny e-postadress: gamlauppsala@upplandsmuseet.se.

På Upplandsmuseets webbplats kan du framöver läsa mer om vad som händer på Gamla Uppsala museum.


Gamla Uppsala är en av Sveriges viktigaste historiska platser. Gamla Uppsala Museum ligger vid de tre monumentala kungshögarna. Kungshögarna var länge symbolen för en storslagen forntid. Platsen har också inspirerat till berättelser om hednatidens offer och gudadyrkan.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Museer