Glimmingehus 3D – Borgstugan

Borgstugan har troligen haft flera funktioner under tiden som Jens Holgersen bodde i byggnaden. Rummet användes troligen framförallt som matsal och tillhåll för borgens soldater och medlemmar ur arbetsstyrkan.

Säkerligen användes rummet även som mottagningsrum och för sammankomster av mer formellt slag bland annat för så kallad gårdsrätt, en slags medeltida lokal domstol. De tjocka väggarna påminner också om byggnadens bruk som försvarsborg. Kanske kan en scen liknande denna ha utspelat sig här vid Jens Holgersen Ulfstands tid?

Klicka runt i modellen för att utforska Borgstugan!

Glimmingehus – Borgstugan (modell 6 av 12)
by Riksantikvarieambetet
on Sketchfab

Tillbaka