Glimmingehus 3D – Exteriör

Välkommen till Glimmingehus i Skåne, Nordens bäst bevarade medeltidsborg! Byggnadens första sten lades år 1499, ett årtal som finns inristat i stentavlan placerad över ingången.

Borgen uppfördes både som försvarsborg och som privatbostad med avsikten att imponera på sin samtid och demonstrera sin ägares rikedom och makt. Ett senmedeltida statusbygge skulle man kunna säga.

Skåne tillhörde vid denna tid Danmark och byggherre var den danske stormannen och riksrådet Jens Holgerssen Ulfstand. Han hade varit i danske kungens tjänst som länsman på Visborg i Visby, på den tiden en av de mäktigaste borgarna i hela östersjöområdet. Inspirationen från Visby syns tydligt i borgens arkitektur.

Många dekorativa byggnadselement i kalksten är också hämtade därifrån. Arkeologiska utgrävningar har avslöjat den exklusiva tillvaron i Glimmingehus; föremål importerade från flera länder i Europa fanns i borgen.

Klicka runt i modellen för att utforska utsidan!

Tillbaka

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Besöksmål