Glimmingehus 3D – Vildmannen

Denna stenskulptur föreställer en vildman, kallad Jätten, idag placerad i Glimmingehus övre förstuga. Ursprunglig placering är osäker men på 1700-talet stod den vid entrén.

Figuren har en central betydelse för Glimmingehus rika sägenskatt. Sedan antiken har myten om vildmannen varit populär, så också på medeltiden. Han utgör en symbol för naturmänniskan som levde i harmoni med naturen i motsats till dåtidens civiliserade människor för vilka han också fyllde en samhällskritisk roll. Vildmannens symbolik var dubbelbottnad, han var inte bara en symbol för det idylliska utan också för det vilda och primitiva. Glimmingehus vildman ger ett städat intryck och haren, en vanlig symbol för ohämmad sexualitet men också för gudfruktighet, hålls i ett stadigt grepp. Klubban som han håller i sin andra hand är ett vanligt attribut, här i formen av ett träd med uppryckta rötter.

Klicka i modellen för att utforska Vildmannen!

 

Tillbaka