Birka och Hovgården - Ansgarskorset Björkö/Birka Foto: (CC BY)

Birka och Hovgården

Birka på Björkö i Mälaren var själva knutpunkten i det rika Mälardalen under vikingatiden. Staden anlades på 700-talet och blev en viktig handelsplats så väl som en internationell hamn för besökare från när och fjärran. På Adelsö, på andra sidan fjärden, ligger Hovgården där kungen bodde. På Birka finns ovanligt många lämningar efter vikingatidens människor.

Birka var Sveriges första egentliga stad med omkring 700 invånare under sin storhetstid. Den anlades av kungen – som själv bodde på Adelsö på andra sidan sundet – i syfte att utvidga och kontrollera handeln i regionen.

Kungen höll ordning i staden och skyddade den från att härjas och plundras på sina rikedomar. På Adelsö ligger Hovgården som var kungens säte. Här finns många lämningar, från vikingatiden och framåt. Vid medeltidskyrkan finns flera större gravhögar. De tre största kallas Kungshögarna.

På vikingatiden fanns här en hamn och i hamnviken står fortfarande en runsten vänd mot ankommande båtar. Vikingatidens kungsgård låg uppe på åsen och hade ett nära samband med staden. Härifrån styrdes Birka och hela Mälardalen av svearnas kung. På platsen där kungsgården låg byggdes senare det medeltida Alsnö hus. Det var här riddarståndet inrättades 1279.

Tack vare skriftliga källor vet vi att Ansgar, en ung benediktinermunk, kom till Birka år 830 för att förkunna det kristna evangeliet. Här predikade han under ett och ett halvt år och flera av stadens invånare lät döpa sig. Men Birka blev trots det aldrig ett kristet samhälle. I stället levde stadens hedningar och kristna sida vid sida fram till slutet av 900-talet, då vikingastaden på Björkö övergavs och rollen som Birka hade övertogs av staden Sigtuna. Under 1300-talet förföll även det en gång så viktiga Alsnö hus och Hovgården förlorade därmed sin betydelse.

På Björkö finns numera ett museum. Basutställningen berättar den spännande historien om Birka och visar föremål från de arkeologiska utgrävningarna. Varje sommar visas dessutom en fördjupande temautställning.

Birka och Hovgården upptogs på världsarvslistan 1993.

Världsarvskommitténs motivering:

”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700–900.”

Se även:

Birka och Hovgården – Unescos webbplats