Drottningholms slott - snöfall i januari Foto: (CC BY)

Drottningholms slottsområde

Drottningholms slottsområde på Lovön, Stockholm, blev Sveriges allra första bidrag till världsarvslistan. Avgörande för världsarvskommitténs beslut var två speciella byggnader på slottsområdet – Kina slott och Drottningholmsteatern.

Byggnadsminnet Drottningholms slott fungerar numer som bostad åt kungafamiljen. Delar av slottet är öppna för allmänheten, liksom teatern, parken och Kina slott.

Drottningholms slott lät uppföras av änkedrottning Hedvig Eleonora, med byggstart i slutet av 1600-talet. Slottet påbörjades av arkitekt Nicodemus Tessin den äldre och slutfördes av Nicodemus Tessin den yngre. Inredningsarbetet som genomfördes mellan åren 1665 och 1703 präglades i början av en tung, överdådig barock men blev alltmer förfinad efter franskt mönster. Nicodemus Tessin den yngre anlade även den strama barockträdgården efter fransk förebild. Parken byggdes senare ut med en vildare del och Gustav III lät även anlägga en engelsk park år 1777.

Drottningholms slottsteater kallas Drottningholmsteatern och är en av Europas bäst bevarade barockteatrar. Den uppfördes 1764–1766 men dess verkliga storhetstid inleddes först år 1777, då Gustav III övertog slottet. Efter Gustav III:s död lades verksamheten ned och teatern föll i glömska. 1922 återställdes Drottningholmsteatern till sitt ursprungliga skick under ledning av Agne Beijer. Det avancerade teatermaskineriet är ännu helt intakt med möjlighet till snabba dekorväxlingar inför öppen ridå. En unik samling av teaterdekorer finns bevarad.

Det nuvarande Kina slott uppfördes 1769 och ersatte en träpaviljong från 1753. Arkitekturen är i grunden fransk rokoko men har en exotisk karaktär, med kinesiska och orientaliska inslag som var högsta mode. Interiörerna hör till de främsta i svensk rokoko. Kina slott genomgick en yttre restaurering 1943–1955 samt en inre 1959–1968. En genomgripande restaurering av exteriören påbörjades åter igen år 1990.

Drottningholms slott fördes in på världsarvslistan 1991.

Världsarvskommitténs motivering:

Anläggningen Drottningholm – slottet, teatern, Kina slott och parken – är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid. Drottningholms slott är påverkat av franske kungens Versailles liksom många andra slott i Europa under denna tid.

Se även:

Drottningholms slott – Sveriges kungahus webbplats
Drottningholms slottsteater
Royal domain of Drottningholm – Unescos webbplats

För mer information:

Slottsförvaltningen – telefon 08-402 62 80