Gult kantigt tegeltorn i fyra våningar med fönstergluggar åt varje håll, ligger på ett litet skär mitt i havet.
Godnatts fästningstorn i örlogsstaden Karlskrona. Foto: ( CC BY)

Örlogsstaden Karlskrona

Karlskrona i Blekinge grundades 1680 och var en av den tidens modernaste och mest effektiva flottbas. Stadens skeppsbyggeri, arkitektur, stadsplanering och anläggnings- och försvarsteknik väckte stor uppmärksamhet i hela Europa under 1700-talet. Karlskronas marina arv har förts vidare till vår tid med över 300 års obruten verksamhet inom örlogsbasen och varvet.

Under stormaktstiden på 1600-talet ökade behovet av en flottbas i Sydsverige för att kunna hålla ihop och försvara landet, som omfattade nuvarande Finland, Estland, Lettland samt områden i norra Tyskland. Till Karlskrona kallades tidens främsta experter i befästningskonst för att bygga upp en modern flottbas med nya tekniska lösningar. Staden anlades enbart med tanke på det strategiska läget, mitt i Östersjöväldet.

Karlskrona utsågs till flottans nya huvudstation och örlogsbasen med omgivande försvarsanläggningar började uppföras under ledning av Erik Dahlbergh. På samma gång flyttade större delen av varvsverksamheten till den nya staden. Den ursprungliga varvsplatsen från 1680, som ännu är intakt, blev på så vis rikets största arbetsplats.

I dag är hela området – örlogsstadens centrala delar med varvsområdet, marinbasen och de omgivande försvarsanläggningen – ett uppslagsverk över befästningstänkande under mer än 300 år. Karlskrona har, i motsats till liknande örlogsbaser på andra håll i Europa, levt vidare och utvecklats. Det tack vare att Sverige inte har upplevt krig inom sina gränser sedan 1809.

Örlogsstadens byggnader – som är av mycket hög arkitektonisk, konstnärlig och teknisk kvalitet – är välbevarade och flera fortfarande i funktion. Det är en unik marinhistorisk anläggning men rymmer en högst modern örlogsbas. Här har den svenska marinen ett av sina högkvarter och varvsverksamheten finns kvar i staden med produktion av både civila och militära fartyg.

Örlogsstaden Karlskrona fördes in på världsarvslistan 1998.

Världsarvskommitténs motivering:

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”

Se även:

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Karlskrona kommuns webbplats
Visit Karlskrona
Marinmuseum Karlskrona
Naval Port of Karlskrona – Unescos webbplats

För mer information

Marinmuseum Karlskrona – telefon 0455-539 00
Karlskrona kommun – telefon 0455-30 30 00
Länsstyrelsen i Blekinge län – telefon 0455-870 00