Skogskyrkogården: sju brunnars stig är en 888 meter lång, rak och vacker väg från Meditationslunden till Uppståndelsekapellet. Foto: ( CC BY)

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården i Enskede i södra Stockholm skapades mellan 1919 och 1940 av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. På en tallbevuxen ås byggde de ett sakralt landskapsrum med flera mindre kapell arrangerade i samspel med naturen. Hela anläggningen räknas till en av den moderna arkitekturens viktigaste skapelser.

Skogskyrkogården uttrycker i stor skala de formsträvanden som präglade svensk arkitektur både före och efter andra världskriget. Det moderna samhället krävde så väl vackra som funktionella lösningar – något som även gällde de dödas viloplatser. I en stor internationell arkitekturtävling som utlystes 1915 inför utformningen av Södra begravningsplatsen i Stockholm, avgick Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz med segern.

De båda arkitekternas vinnande förslag tog sin utgångspunkt i landskapet. Lewerentz insatser gällde främst själva landskapet samt det klassicistiska Uppståndelsekapellet som uppfördes 1926. Asplunds ägnade sig i huvudsak åt byggnaderna, där krematoriet – som uppfördes 1934-40 – framstår som ett centralt verk i både hans egen och 1930-talets byggnadskonst i stort.

Arkitekterna formgav hela komplexet, från landskap till minsta lampa. Skogskyrkogården stod klar 1940 och det färdiga resultatet kan beskrivas som en harmonisk enhet av natur och arkitektur.

Arkitekturuppdraget ställde stora krav på en rad olika praktiska funktioner – eldbegängelse i stället för jordbegravning var exempelvis en förutsättning för arkitekternas uppdrag. Krematoriet med de tre ceremonirummen – Trons, Hoppets och Heliga korsets kapell – ligger nära Skogskyrkogårdens stora ingång. Där fullbordas landskapsbilden av det stora granitkors som är fritt placerat på gräsytan.

Själva kapellen är återhållna i formen men rika i valet material med utsmyckningar av konstnärer som Asplund bjudit in: Sven Erixson, Bror Hjort, Ivar Johnsson och Otte Sköld. Själva gravplatserna är ordnade i kvarter inne i tallskogen. Här finns också en minneslund och en monumental kulle samt ett columbarium i det fria, för placering av gravurnor.

Visitors Center för Världsarvet Skogskyrkogården har fri entré och öppet dagligen under sommarhalvåret med bookshop, utställningar och café. Allmänna visningar söndagar under säsong.

Skogskyrkogården fördes in på världsarvslistan 1994.

Världsarvskommittén motivering:

”Skogskyrkogården är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett formgivet kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrkogård. Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av kyrkogårdar i hela världen.”

Se även:

Skogskyrkogården – Stockholms stad, kyrkogårdsförvaltningen
Skogskyrkogården – Unescos webbplats

För mer information:

Stockholms kyrkogårdsförvaltning – telefon 08-508 301 00.