Bild med en yta målad med nyanser från gult till grönt.
Färgforum är en återkommande mötesplats och ett nätverk för yrkesverksamma som arbetar med färg och färgundersökningar. Foto: ( PDM)

Tidigare Färgforum

Här hittar du teman och dokumentation från tidigare års Färgforum.

Klicka direkt på rubrikerna så hittar du rapporter från Färgforums tidigare konferenser, direkt i Diva.

Färgforum 2023

Så mycket mer än bara en kulör – Tekniska egenskaper och miljöbelastning”, som hybrid i Kalmar eller digitalt,  i samarbete med Kalmar läns museum, Göteborgs universitet, Statens fastighetsverk och Svenska byggnadsvårdsföreningen. 

Färgforum 2022

”Att måla eller inte måla – är det rätt fråga?”, som hybrid i Helsingborg eller digitalt, i samarbete med Helsingborgs museum, Göteborgs universitet (Institutionen för kulturvård och Hantverkslaboratoriet), Statens fastighetsverk och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Färgforum 2021

”Otraditionellt måleri”, digitalt, i samarbete med Göteborgs universitet (Institutionen för kulturvård och Hantverkslaboratoriet), Statens fastighetsverk och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Färgforum 2019

”Hållbarhet” i Sundsvall, i samarbete med Sundsvalls kommun, Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet, Statens fastighetsverk och Byggnadsvårdsföreningen.

Färgforum 2018

”Målande förmedling – att kommunicera färg” på Katrinetorp i Malmö, i samarbete med Malmö stad, Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet, Byggnadsvårdsföreningen samt Statens fastighetsverk.

Färgforum 2017

”Teknisk färg – skydda järnet!” i Gävle, i samarbete med Sveriges järnvägsmuseum, Statens fastighetsverk, Hantverkslaboratoriet samt Byggnadsvårdsföreningen.

Färgforum 2016

”Blandningen ger rätt nyans” i Karlstad i samarbete med Värmlands Museum, Statens fastighetsverk, Hantverkslaboratoriet samt Byggnadsvårdsföreningen.

Färgforum 2015

”Materialval – autentisk, modern eller ekologisk färg?” på Skeppsholmen i Stockholm i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Statens fastighetsverk och Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet.

Architectural Paint Research (APR) 2014

I mars 2014 var Riksantikvarieämbetet värd för den internationella konferensen om arkitekturbunden färgarkeologi, APR 2014. Läs mer om konferensen här.

Färgforum 2012

”Rekonstruktion av historiskt interiörmåleri med moderna material – går det?” på Skansen i Stockholm i samarbete med Statens fastighetsverk och Skansen.

Färgforum 2011

”Färgundersökning – erfarenheter och användning” i Mariestad i samarbete med Statens fastighetsverk och Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet.

Färgforum 2009

Nätverkets första konferens hölls i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby. Inbjudna föredragshållare från de olika professionerna; arkitekt, bebyggelseantikvarie, konservator, målarmästare och förvaltare, berättade om erfarenheter av färgarkeologiska undersökningar utifrån sitt eget yrkesmässiga perspektiv.