Ruin av ett kloster taget från långsidan. Foto: ( CC BY)

Fynd från Roma analyseras på ForskarFredag 2018 i Visby

Gotlands Museum driver Romaprojektet som har som mål att lokalisera platsen för det gotländska alltinget, öka kunskapen om klostret i Roma och hur Gotland organiserades och styrdes under vikingatid och medeltid.

Att Roma var platsen för gotlänningarnas Allting verkar belagt. Tingsplatsen omtalas i källor från tidigt 1400-tal (Gutalagen) och bör ha rötter tillbaka i vikingatiden. Tingets lokalisering i Roma kan vara en bidragande orsak till att det uppfördes ett kloster på samma plats. Idag är de kända fysiska spåren efter tingets medeltida verksamhet obefintliga och det är inte känt var i Roma tinget samlades eller under vilka former.

Upp till 500 viktlod har hittats när klostret i Roma – en del av dem analyseras under ForskarFredag i Visby. Foto: Cecilia Olla (CC BY)

Flera spår som möjligen skulle kunna kopplas till tinget har hittats i klostrets närområde bland annat en stor mängd viktlod från vikingatiden. Under vikingatiden var Gotland välorganiserat och från ön bedrevs en omfattande handel. Med hjälp av vågar och vikter så kunde man väga även mycket små föremål, ofta silver men troligen även annat. Under utgrävningar som gjorts i området har närmare 500 viktlod hittats.

Viktloden ska nu analyseras. Vad gör de där? Varför finns det så många? Finns det sådana som är trasiga och har kastats bort, eller är det istället sådana som aldrig blev klara? Väger de lika mycket allihopa? Är de tillverkade av samma material? Det, och mera, hoppas Gotlands Museum få besvarat.

Ett litet lås i form av ett hus har också hittats vid utgrävningar på platsen.Foto: Cecilia Olla (CC BY)

Forskarfredag är Sveriges största vetenskapsfestival och en del av European Researchers’ night, som inträffar över hela Europa varje år den sista fredagen i september. Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb är mottot och allmänheten bjuds in att ta del av en forskares vardag. Forskarfredag är till för att skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet och speciellt för att inspirera barn och unga att vara nyfikna och ta del av forskning.