Ungdomar i vita rockar lutad över ett bord.
Forskarfredag ska särskilt inspirera barn och unga att bli nyfikna och ta del av forskning. Foto: ( CC BY)

Forskarfredag, Sveriges största vetenskapsfestival

Riksantikvarieämbetet deltar regelbundet i Forskarfredag i Sverige – en del av European Researchers’ night som inträffar över hela Europa i september varje år.

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Forskarfredag genomförs sista fredagen i september och är till för att skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet – särskilt för att inspirera barn och unga att vara nyfikna och ta del av forskning.

Tema 2022  är “Låna en forskare” och då får skolor möjlighet att bjuda in en forskare till klassrummet, digitalt eller på plats. Riksantikvarieämbetets deltar med att låna ut Kaj Thuresson vid vårt kulturarvslaboratorium.

Här kan du läsa mer om att låna en forskare från Riksantikvarieämbetet 2022.

Forskarfredag i Sverige samordnas sedan 2006 av Föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Föreningen arbetar med att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. ForskarFredag syftar till att visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara, hur forskning går till och hur en forskares vardag ser ut.

Här kan du ta del av de aktiviteter där Riksantikvarieämbetet medverkar eller tidigare har medverkat under Forskarfredag.