Ungdomar i vita rockar lutad över ett bord.
Forskarfredag ska särskilt inspirera barn och unga att bli nyfikna och ta del av forskning. Foto: ( CC BY)

Forskarfredag, Sveriges största vetenskapsfestival

Riksantikvarieämbetet deltar regelbundet i Forskarfredag i Sverige – en del av European Researchers’ night som inträffar över hela Europa i september varje år.

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Forskarfredag genomförs sista fredagen i september och är till för att skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet – särskilt för att inspirera barn och unga att vara nyfikna och ta del av forskning.

2023

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag arrangeras nästa gång den 25–30 september 2023. Temat är “Människan, hälsan och vattnet”. Läs mer om temat på forskarfredag.se.

2022

Tema 2022  var ”Låna en forskare” och då fick skolor möjlighet att bjuda in en forskare till klassrummet, digitalt eller på plats. Riksantikvarieämbetets deltog med att låna ut Kaj Thuresson vid vårt kulturarvslaboratorium.

Kaj Thuresson tillsammans med Marie Sterling, lärare på högstadiet
på Solbergaskolan som var en av skolorna som fick forskarbesök.
Foto: (CC BY)

Om Forskarfredag

Forskarfredag i Sverige samordnas sedan 2006 av Föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Föreningen arbetar med att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. ForskarFredag syftar till att visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara, hur forskning går till och hur en forskares vardag ser ut.

Här kan du ta del av de aktiviteter där Riksantikvarieämbetet medverkar eller tidigare har medverkat under Forskarfredag.