Forskarfredag ska särskilt inspirera barn och unga att bli nyfikna och ta del av forskning. Foto: ( CC BY)

Forskarfredag, Sveriges största vetenskapsfestival

Riksantikvarieämbetet deltar regelbundet i Forskarfredag i Sverige – en del av European Researchers’ night som inträffar över hela Europa i september varje år.

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb är mottot och allmänheten bjuds in att ta del av en forskares vardag. Forskarfredag är till för att skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, och särskilt för att inspirera barn och unga att vara nyfikna och ta del av forskning.

Forskarfredag i Sverige samordnas sedan 2006 av Föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Föreningen arbetar med att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. ForskarFredag syftar till att visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara, hur forskning går till och hur en forskares vardag ser ut.

Här kan du ta del av de aktiviteter där Riksantikvarieämbetet medverkar eller har medverkat i Forskarfredag.