Om Heritage Science Sverige forum

Konferensen Heritage Science Sverige forum är ett årligen återkommande tillfälle för presentation av aktuella samarbeten och utbyte av nationella och internationella erfarenheter inom området heritage science. Nästa forum är den 13–14 maj på Nationalmuseum i Stockholm.

I Sverige finns många laboratorier och andra resurser på kulturarvsinstitutioner, lärosäten och forskningsinstitut som kan användas vid tolkning, bevarande och förvaltning av föremål, byggnader och samlingar. Området, kallat heritage science, är tvärvetenskapligt med samarbeten över ämnesgränserna mellan kulturarvsforskare, konservatorer, naturvetare och ingenjörer.

I november 2018 samlades drygt sextio personer, mestadels från Sverige, på Riksantikvarieämbetet i Stockholm för att delta i den första konferensen för det nybildade nätverket Heritage Science Sverige (HSS). Sedan dess anordnas konferensen HSS-forum varje år. När konferensen år 2020 blev digital var det närmare 200 personer från 25 länder runt om vi världen som deltog.

Heritage Science Sverige forum, eller HSS-forum, syftar till att synliggöra heritage science som forskningsområde, belysa aktuella frågor och satsningar inom området samt främja ett ökat samarbete mellan olika organisationer och forskningsdiscipliner. 

Om Heritage Science

Heritage science är ett expanderande och internationellt etablerat forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. År 2018 etablerades Heritage Science Sverige, ett nationellt nätverk som syftar till att sammanföra olika aktörer för tätare och starkare samarbeten kring kulturarvsfrågor. Riksantikvarieämbetet är sammankallande.

Läs mer om forskningsområdet här