Publikbild från Samlingsforum 2016 i Visby Foto: ( CC BY)

Om samlingsforum

Samlingsforum är ett nätverk för alla som arbetar med samlingsförvaltning. En gång per år arrangeras ett seminarium för utbyte av erfarenheter och diskussion av aktuella ämnen.

Bakgrunden till Samlingsforum är ett brett uttryckt önskemål om bättre möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella samlingsförvaltare.

Samlingsforum 2017, kaffepaus utanför Lunds universitets aula. Foto: (CC BY)