Foto: ( CC BY)

Fönsterrenoveringens Dag

Ofta ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. Som ett hållbart alternativ till fönsterbyten introducerar nu Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet Fönsterrenoveringens dag. Den första temadagen genomfördes den 30 maj 2018.

Syftet med dagen är att sprida kunskap om de kulturhistoriska, miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster, i stället för att byta. De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster.

Aktiviteter på temat genomförs runt om i hela landet, det kan vara allt från workshops och kurser till utställningar och stadsvandringar.

Mer information

Besökare eller arrangör? Du hittar all information om dagen på Fönsterrenoveringens Dags egen webbplats.

Mer kunskap

Hur kan du energieffektivisera dina gamla träfönster? Ta del av samlad kunskap här! 

Publikationer

Fönsterrenovering med energiglas, Energimyndigheten
Fönster, historik och råd vid renovering, Riksantikvarieämbetet
Kompletteringslösningar för fönster med kulturhistoriska värden, Statens Fastighetsverk

The national day for window restoration Visa eller stäng

The national day for window restoration

The purpose of The national day for window restoration is to spread knowledge about the environmental, economic, aesthetic and sustainable benefits of preserving and caring for our windows. The activities organized during the day should be inspiring and educational and convey practical knowledge in how to, for example, renovate and energy efficient a wooden window.