Tema 2: Besöksmål, turism och upplevelser

Sverige är rikt på kulturmiljöer, museer och besöksmål. Intresset för dem i samband med turism och upplevelser är stort och växande. Kulturupplevelser står högt på önskelistan över vad besökare efterfrågar. Trots ett stort intresse från besökare och en rikedom av kulturmiljöer och besöksmål tycks efterfrågan inte möta utbudet. Man kan därför tala om en stor outnyttjad potential.

De flesta kulturarvsdata har någon koppling till en geografisk plats. Det kan vara ett land, en stad, ett hus eller en exakt koordinat. Att ha en koppling till en fysisk plats gör ofta berättelser och objekt än mer intressanta. Det finns miljontals digitala kulturarvsobjekt. Fotografier, ljudinspelningar, gamla mönster, 3D-modeller på historiska objekt och miljöer, människor, platser, berättelser… En otrolig guldgruva som ligger öppen för vem som helst att utforska och använda. Återvinning och återanvändning, men också att skapa något helt nytt.


Foto: (CC BY)
  • Hur kan upplevelser i kulturmiljöer i glesbygd tillgängliggöras och synliggöras?
  • Hur kan en stor efterfrågan på kulturmiljöupplevelser mötas med det stora utbudet av exempelvis arbetslivsmuseer eller andra kulturmiljöer på landsbygden?
  • Hur kan kulturarvsdata användas tillsammans med lokalhistoria och plats och bilda något helt nytt, till exempel genom ljud, bild, mönster, modeller, föremål m.m. som finns digitalt?
  • True Crime-spår: Låg ett fängelse på orten? Vilka satt där? Var det många kvinnor fångna? Vad hade de ställt till med? Bilder och data om och från fängelset i fråga kan bilda en intressant berättelse.
  • Mat-turism spår: Vad odlades på en viss plats? Vad fanns det överhuvudtaget för mat att laga, hur smakade den. Varför åt vi på ett visst sätt? Vad gjorde det med oss? Vad jobbade de på orten med? Fanns större industrier?