Värmlands museum presenterar sin förändringsprocess. Foto: ( CC BY)

Museer i förändring: basutställningar

Basutställningen ska per definition utgöra ”basen”, utställningsverksamhetens trygga punkt på museerna, det som består – och ska vara hållbar – över en längre tid.

Fem inbjudna länsmuseer diskuterade processen med att skapa nya basutställningar. Vad är det som är nyskapande i dag? Går det att hitta gemensamma ”nycklar” och utgångspunkter? Vad är relationen till samlingarna i dagens och framtidens basutställningar?

Detta var bara några av frågorna som personal från länsmuseerna diskuterade och tillsammans analyserade under en heldag i Stockholm. Förutom museitypen hade de inbjudna organisationerna också det gemensamt att samtliga stod i startgroparna, eller befann sig mitt i, den omvälvande processen att förnya sina basutställningar.

Under dagen föreläste också Scenkonstmuseet, Livrustkammaren och Göteborgs stadsmuseum utifrån var sitt tema: interaktivitet, berättelsen och berättande samt målgruppsarbete och hur det kan ges uttryck i utställningar.

Intervjuer från evenemanget:

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Museer