Designmuseum Danmark i Köpenhamn grundades 1890, men har under 2010-talet genomgått en identitetsförändring som bland annat innebar att det gamla namnet Kunstindustrimuseet övergavs. Foto: ( CC BY)

Museer i förändring: designmuseer

Designområdet är ett mycket intressant fält där industridesign, konsthantverk, mode, slöjd, business design, stadsplanering, grafisk form och samtida design sammanstrålar. Bland annat. I Museer i förändring: designmuseer deltar museer som har det gemensamt att de undersöker, visar, samlar, förmedlar och gestaltar design av olika slag. Evenemanget sträcker sig över två dagar och specialinbjudna gäster är Maja Heuer från The Glass Factory, Anne Sommer från Designmuseet i Köpenhamn och Stina Högqvist från Nasjonalmuseet i Oslo. 

Museer i förändring: designmuseer hölls den 22-23 augusti 2019 och anordnades tillsammans med RIAN designmuseum i Falkenberg.  

 

Hej Helena Hertov, Designcurator, RIAN Designmuseum!

22-23 augusti 2019 anordnar ni på RIAN designmuseum tillsammans med Riksantikvarieämbetet seminariet Museer i förändring: designmuseer. Vad ser du mest fram emot?Vi ser framförallt fram emot att få träffa representanterna från de andra institutionerna och tillsammans få utbyta tankar och erfarenheter i detta mindre forum. 

Seminariekonceptet Museer i förändring tar ju fasta på förändringsprocesser och framtidsfrågor. Hur vill du beskriva er förändringsprocess från ett kulturhistoriskt museum till ett nischat designmuseum?

Rian designmuseum är idag en av tre verksamheter inom organisationen Falkenbergs museum varav de andra två är kulturhistoria och offentlig konst. Förändringsarbetet påbörjades för knappt 10 år sedan och har handlat om att utöka museets verksamhet snarare än att ersätta det befintliga med något annat. Arbetet med att förtydliga de olika uppdragen pågår hela tiden samtidigt som vi också försöker hitta kopplingar mellan dem.

 

Hur har Falkenbergsbornas mottagande varit i detta?

Det har nog varit lite delade meningar och fortfarande händer det att en del uttrycker saknad efter de tidigare permanenta utställningarna. Men allt eftersom upplever vi att fler hittar till vår verksamhet och uttrycker både uppskattning och stolthet för det vi gör.

 

Slutligen, vad står egentligen namnet Rian för?

Namnet Rian har sin koppling till museibyggnaden som ursprungligen är ett sädesmagasin från 1865. På husets ena gavelsidan står idag torkrian kvar där säden en gång torkades.