Elfenbensmask utställd på museikomplexet Museo Nazionale Romano i Rom. Museet grundades 1889. Foto: ( CC BY)

Om Museer i förändring

Museer i förändring är ett arrangemang i seminarieform som tar sin utgångspunkt i museer som ska genomgå, genomgår eller har genomgått en förändring. Varje tillfälle anordnas tillsammans med minst en samarbetspart – ofta ett museum.

Deltagarna är relativt få till antalet, cirka 20–25 stycken, och kommer från organisationer som befinner sig på olika ställen i en förändringsprocess. Speciellt inbjudna inspirationsföreläsare håller var sitt pass med efterföljande diskussion.

Målet med en liten deltagarskara är att diskussionerna därigenom blir mer generösa samt att bra och mindre bra erfarenheter kan delas öppet och i förtroende inom gruppen. Det första Museer i förändring anordnades våren 2018.   

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Museer