SOL-flickorna på Konserthuset Stockholm under invigningen av Testing:Passion. Foto: ( CC BY)

Om Utställningslabb

Riksantikvarieämbetet producerar regelbundet Utställningslabb. Utställningslabb är en arena där praktik och teori kombineras för att utveckla utställningsmediet. Varje Utställningslabb utgår från ett valt tema. Temat för det första eventet var glömska och genomfördes i Stockholm 1 februari 2019.

”Museer är ledande ’laboratorier’ för det gemensamma, för vår mänsklighet – och för att skydda vårt arv, fungera som katalysatorer för kreativitet och hjälpa oss att beskriva vår världs komplexitet.”

Irina Bokova, generaldirektör för Unesco, 2009-2017

Vad är Utställningslabb?

Utställningslabb riktar sig till personer i hela landet som arbetar med att utveckla utställningsmediet praktiskt, analytiskt och konstnärligt.

Utställningslabb är öppet för de som arbetar på institutioner och företag eller som studerar.

Utställningslabb utgår från idén att utställningar är multisensibla, curatoriellt utvalda och gestaltade tredimensionella miljöer oftast med föremål, narrativa strukturer och sociala ytor.

Utställningslabb förhåller sig kritiskt och undersökande till förståelsen av kulturarvet och av kulturarvets position och situation.

Utställningslabb undersöker utvalda koncept genom praktik och teori.

Utställningslabb utvecklar utställningsmediet praktiskt, analytiskt och konstnärligt.

Utställningslabb bjuder in gäster från den internationella utställningsvärlden.

Utställningslabb erbjuder landets utställningsaktörer en mötesplats.

Utställningslabb är mobilt och sker på nya platser varje gång.

Utställningslabb produceras i nära dialog och samarbete med andra.

Utställningslabb vill möta nya förväntningar och nya utmaningar.

Information in English

ExhibitionLab is a new arena for those who work with exhibition media.

In ExhibitionLab we invite professional exhibition experts to creative and collaborative events with the purpose of exploring and developing exhibition media.

Together we plan to produce experimental and visionary projects that are grounded in curatorial concepts. All projects will combine theory and practice and have a strong connection to visitor-related questions.

ExhibitionLab is a space for integrating ideas and applications, combined with the purpose of developing exhibition media. Every ExhibitionLab will be based on a curatorial concept.

The concept for the first ExhibitionLab was Oblivion. For this event we invited the artist Sarah Vanhee. ExhibitionLab: Oblivion took place in Stockholm on the 1st of February 2019.

 

For more information, please contact us.