Aktuellt

Här hittar du nyheter, planerade avbrott och andra störningar för våra söktjänster Bebyggelseregistret, Fornsök och Fornreg.

Är du intresserad av vilket antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län vid årsskiftet hittar du även sådan statistik längst ned på sidan.

 

Sjökort inlagda i Fornsök

2022-09-28: Sedan några dagar finns nu även sjökort som bakgrundskarta i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, tack vare en koppling till Sjöfartsverkets wms-tjänst. Något som länge varit efterfrågat. Vi hoppas att detta ska göra Fornsök ännu mer användbart och intressant för de som använder fornminnesinformation yrkesmässigt men också för privatpersoner som är intresserade av kulturhistoriska lämningar. 
Läs mer i nyhet

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning – antalet fornlämningar

I dokumenten länkade nedan redovisas antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 14 december 2022 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året. Vi har räknat varje huvudobjekt, d.v.s. ett (1) gravfält räknas som en (1) lämning.

Vi rekommenderar att man redovisar statistiken enligt vår beräkning. Den blir då jämförbar från år till år. Om antalet registrerade fornlämningar har minskat i något län sedan föregående år kan det bero på att lämningar undersökts och därmed förlorar sin status som fornlämning.