Aktuellt

Här hittar du nyheter, planerade avbrott och andra störningar för våra söktjänster Bebyggelseregistret, Fornsök och Fornreg.

Är du intresserad av vilket antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län vid årsskiftet hittar du även sådan statistik längst ned på sidan.

Sjökort inlagda i Fornsök

2022-09-28: Sedan några dagar finns nu även sjökort som bakgrundskarta i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, tack vare en koppling till Sjöfartsverkets wms-tjänst. Något som länge varit efterfrågat. Vi hoppas att detta ska göra Fornsök ännu mer användbart och intressant för de som använder fornminnesinformation yrkesmässigt men också för privatpersoner som är intresserade av kulturhistoriska lämningar. 
Läs mer i nyhet

 

Problem med att ladda upp rapport via Fornreg

2022-09-27: Vi har för närvarande problem med kopplingen mellan Fornreg och e-arkivet, vilket gör att det inte går att ladda upp rapporter. Felsökning pågår.

 

Ny lagerväljare i Fornreg/Fornsök

2022-05-03: Nu finns en ny lagerväljare i kartfönstret i Fornreg och Fornsök som ersätter den vi haft tidigare. Du hittar ikonen för den uppe till höger i kartan. Med den kan du nu tända och släcka lager för de olika antikvariska bedömningarna, samt lager för de olika uppdragstyperna. I lagret för uppdragen är nu även undersökningsområdet och de grävda ytorna sammanslagna.

När du går in i Fornreg eller Fornsök är lagren för “Fornlämning”, “Övrig kulturhistorisk lämning” och “Möjlig fornlämning”, samt lagren som innehåller “Ingen antikvarisk bedömning” med status “Helt undersökt”, “Borttagen utan villkor”, “Förstörd” och “Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält”, alltid tända. Lagerväljaren kommer sedan alltid att återställas till utgångsläget nästa gång du går in i Fornreg eller Fornsök.

Du kan också släcka den turkosa markeringen för vald lämning eller uppdrag om du till exempel vill kunna se detaljer i kartan bättre. Vi har också lagt till ett lager för gränsen för ekonomisk zon och ett lager för sjöterritoriets gräns i havet.
Läs mer om nya lagerväljaren

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning – antalet fornlämningar

I dokumenten länkade nedan redovisas antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 14 december 2021 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året. Vi har räknat varje huvudobjekt, d.v.s. ett (1) gravfält räknas som en (1) lämning.

Vi rekommenderar att man redovisar statistiken enligt vår beräkning. Den blir då jämförbar från år till år. Om antalet registrerade fornlämningar har minskat i något län sedan föregående år kan det bero på att lämningar undersökts och därmed förlorar sin status som fornlämning.