Aktuellt

Här hittar du nyheter, planerade avbrott och andra störningar för våra söktjänster Bebyggelseregistret, Fornsök och Fornreg.

Är du intresserad av vilket antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län vid årsskiftet hittar du även sådan statistik längst ned på sidan.

Tjänsterna är igång – 30 nov

Nu är tjänsterna (bl.a. Fornreg och Fornsök) igång igen.

Driftsavbrott 30 november

Torsdag 30 november behöver vi göra ett snabbt påkommet driftsavbrott i Fornreg (och även Fornsök och andra tjänster). Planen är att det ska ta någon timme på förmiddagen men det skulle kunna ta längre tid. Vi meddelar här när tjänsterna är uppe igen.

Servicehelg 25-26 november påverkar kartorna i flera tjänster

Helgen den 25-26 november utför Lantmäteriet och Metria tekniskt underhåll av sina tjänster. Det kan innebära något längre svarstider och eventuella störningar i form av kortare avbrott i bakgrundskartorna i våra tjänster Fornreg, Fornsök, Fältreg och Bebyggelseregistret.

Ny version av Fältreg finns att ladda ned

2023-05-03: Nu finns en ny version av Fältreg att ladda ned på App Store och Google Play. Den innehåller  en justering av kartfönstret där kompassen inte längre döljs av en den aktiva fältsessionen.

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning – antalet fornlämningar Visa eller stäng

I dokumenten länkade nedan redovisas antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 14 december 2022 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året. Vi har räknat varje huvudobjekt, d.v.s. ett (1) gravfält räknas som en (1) lämning.

Vi rekommenderar att man redovisar statistiken enligt vår beräkning. Den blir då jämförbar från år till år. Om antalet registrerade fornlämningar har minskat i något län sedan föregående år kan det bero på att lämningar undersökts och därmed förlorar sin status som fornlämning.