Aktuellt

Här visas nyheter om våra tjänster Bebyggelseregistret, Fornsök och Fornreg.

Det kan vara nyheter, information om planerade avbrott eller om pågående störningar.

Planerat driftstopp av e-arkivet 3-9 juni

2022-05-13: Under perioden 3-9 juni kommer du inte att kunna ladda upp rapporter i e-arkivet via Fornreg. Orsaken är att det utförs tekniskt underhåll och uppdateringar av Riksantikvarieämbetets e-arkiv och i samband med det kommer e-arkivet stängas ned under några dagar. Blir vi klara tidigare meddelar vi det här.

Fornreg/Fornsök: Ny lagerväljare

2022-05-03: Nu har vi lagt till en ny lagerväljare i kartfönstret i Fornreg och Fornsök som ersätter den vi haft tidigare. Du hittar ikonen för den uppe till höger i kartan. Med den kan du nu tända och släcka lager för de olika antikvariska bedömningarna, samt lager för de olika uppdragstyperna. I lagret för uppdragen är nu även undersökningsområdet och de grävda ytorna sammanslagna.

När du går in i Fornreg eller Fornsök är lagren för “Fornlämning”, “Övrig kulturhistorisk lämning” och “Möjlig fornlämning”, samt lagren som innehåller “Ingen antikvarisk bedömning” med status “Helt undersökt”, “Borttagen utan villkor”, “Förstörd” och “Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält”, alltid tända. Lagerväljaren kommer sedan alltid att återställas till utgångsläget nästa gång du går in i Fornreg eller Fornsök.

Du kan också släcka den turkosa markeringen för vald lämning eller uppdrag om du till exempel vill kunna se detaljer i kartan bättre. Vi har också lagt till ett lager för gränsen för ekonomisk zon och ett lager för sjöterritoriets gräns i havet.

Fältreg: Nu kan du ladda ned en ny version av appen

2022-04-21: Nu har Metria släppt en ny version av appen som kan laddas ned på AppStore eller Google Play. I den kan du nu lägga till värden för höjd över havet, min och max. Du kan också zooma i kartan via plus- och minusknappar, vilket kan vara lättare i vissa förhållanden.

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning – antalet fornlämningar

I dokumenten länkade nedan redovisas antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 14 december 2021 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året. Vi har räknat varje huvudobjekt, d.v.s. ett (1) gravfält räknas som en (1) lämning.

Vi rekommenderar att man redovisar statistiken enligt vår beräkning. Den blir då jämförbar från år till år. Om antalet registrerade fornlämningar har minskat i något län sedan föregående år kan det bero på att lämningar undersökts och därmed förlorar sin status som fornlämning.