Katalogiseringsprojekt

Hösten 2022 tilldelade Riksbankens Jubileumsfond 2,82 miljoner till Vitterhetsakademiens bibliotek för att tillgängliggöra bibliotekets omfattande samling av äldre utländska tidskrifter och monografiserier, genom katalogisering i biblioteksdatabasen Libris.

Medlen kommer från Riksbankens Jubileumsfond och anslaget Infrastruktur för forskning. Anslagen ska stödja insatser som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Projektet påbörjades våren 2023 och kommer att pågå till och med 2025.

1 500 hyllmeter görs sökbara

Samlingen som katalogiseras inom ramen för projektet omfattar 1 500 hyllmeter och är resultatet av bibliotekets bytesverksamhet med forskningsinstitutioner och lärda sällskap världen över. Det fokuserade och mångåriga samlingsuppbyggandet, i kombination med en i det närmaste obefintlig gallring, gör att Vitterhetsakademiens bibliotek idag räknas till de främsta i Europa inom sina fackområden: arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik och kulturmiljövård.

Stora delar av det material som nu katalogiseras finns ej i biblioteksdatabasen Libris sedan tidigare och projektet gör därmed att viktig forskningsinfrastruktur nu tillgängliggörs.

– Genom katalogiseringen hoppas vi att vår omfattande samling utländska tidskrifter ska bli mer känd och använd. Det rör sig om stora och forskningsrelevanta samlingar inom våra kärnämnen, så förhoppningen är att projektet ska kunna vara till nytta för både forskare och andra intresserade, säger Henning Hansen, projektledare vid Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek.

Via kartan kan du följa projektets fortskridande [kartan uppdaterades senast den 19 mars 2024].

Kartbild

Den röda färgen markerar att tidskrifterna från detta land är färdigkatalogiserade.

Läs mer om tilldelningen på Riksbankens Jubilumsfond webbplats.