AB Libraria

Den 11 juni berikades Riksantikvarieämbetets arkiv med ytterligare ett enskilt arkiv. Det är från företaget Libraria Konsthantverk AB, också känt som AB Libraria. Det har övertagits av ATA från Svenska kyrkans centrala arkiv i Uppsala.

Vi tog över det därför att det innehåller en hel del dokumentation av företagets produktion av textilier, kyrksilver och konstsmide, med Svenska kyrkans församlingar som främsta kunder. Libraria har under större delen av 1900-talet haft en stor betydelse för utformning och utveckling av den textila utsmyckningen och liturgiska kläder i Svenska kyrkan. Det passar bra in i Antikvarisk-Topografiska Arkivets övriga omfattande dokumentation av svenska kyrkobyggnader.

Ateljén Libraria grundades officiellt i Stockholm 1917 av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag (SKDB), men ursprunget för Librarias verksamhet var den permanenta utställningen för kyrklig konst som grundats av Auga Sven-Nilsson 1912. År 2005 lades Librarias verksamhet ner. Föreståndare och konstnärliga ledare har varit Agda Österberg 1924-33, Märtha Gahn 1935-54, Anna-Lisa Odelqvist-Kruse 1954-85 och Sylva Klarén 1987-2005.

Librarias textila verksamhet omfattade nyproduktion av kyrkliga textilier som på kundens beställning tillverkades av textilhantverkarna efter konstnärens skiss. Förutom nyproduktion utförde Libraria renoveringar av äldre textilier och det fanns ett samarbete med Riksantikvarieämbetet. Libraria bistod också församlingar med råd om skötsel av kyrkotextilier. Libraria fann att de i praktiken även kom att fungera som en utbildningsinstitution för konstnärligt textilhantverk.

Vid sidan om de kyrkliga textilierna tillverkade och renoverade Libraria militära och civila fanor. Under Anna-Lisa Odelqvist-Kruses tid började Libraria för första gången att tillverka profana textila utsmyckningar. Libraria hade också samarbeten med formgivare av kyrksilver och kyrklig utrustning.
Arkivet omfattar ca 11 hyllmeter och omfattar skisser, beställningar, textilprover, fotografier och till och med en och annan mässhake. Det är helt öppet för framtagning i Östra stallet men har inte digitaliserats.

Förteckningen hittar du i Nationella arkivdatabasen, NAD.