Saknade raritetsböcker

Vid en inventering av våra samlingar upptäcktes att en del av bibliotekets verk har förkommit. Arbete pågår för att återställa samlingen.

Våra Exlibris

Om du ser böcker med stämpel, Exlibris eller annan märkning som kan kopplas till vårt bibliotek så hör av dig. Kanske kan du göra en kulturgärning genom att återbörda en del av vårt gemensamma kulturarv.

Författare och titel på verken som saknas

Biel, Gabriel

Tractatus de potestate et utilitate monetarum. – Oppenheym, 1516. – 8 bl. ; 4:o

Botin, Anders

Jämförelse imellan mynts och varors värden i Sverige, uti särskildta tidehvarf, anstäld uti et tal, för Kongl. vetensk. academien, vid præsidii nedläggande, den 3 augusti 1771. – Stockholm, 1771. – [2], 42 s. 8:o.

Brenner, Elias

Thesaurus nummorum sveo-gothicorum, thet är en skatt af swenskt mynt, uthi twenne böcker fördelt. – Stockholm, 1691. – 22 bl., 100 pl.-bl. ; 4:o

2 exemplar

Browallius, Johan

Dissertatione graduali observatiunculas circa artem antiq. gentium celebriorum numismata adornandi, in specie numi Sabinæ expositionem, suffr. ampliss. ord. phil. in reg. acad. Ab. sub præsidio … dn. Joh. Browallii … publico bonorum examini modeste submittit stipendiarus regius Hermann. Carling D. f. Wester-Gothus. Die XVI. Julii an. MDCCXLV. l. h. solitis. – Aboae, 1745. – [8], 26 s. ; 4:o.

Conring, Hermann
De re nummaria in republica quavis recte constituenda. [Diss., resp. Jacobus Norfelt.]. – Helmestadii, 1662. – 8:o

Dal, Nils Hufwedsson

Specimen biographicum de antiquariis Sveciæ, in quo, Johannis Hadorphii, Eliæ Brenneri & Islandorum, curæ enarrantur. Stockholm, 1724. – [117] s., 2 portr ; 4:o

Förklaring

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Widhäftad Ordens-Statuterne af then 23. Febr. 1748. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 3. Maji 1748. – Stockholm, [1748]. – 4 s. ; 4:o

Förordning

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Trenne Riddare-Orden. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 23. Februarii 1748. – Stockholm, [1748]. – 22 s.

Hallenberg, Jonas

Berättelse, om ett i Motala ström träffadt fynd. – Stockholm,  1818. – [2], 34 s., 1 pl. ; 8:o

Hallenberg, Jonas

Historisk afhandling om mynt och warors wärde i Swerige, under konung Gustaf I:s regering. – Stockholm, 1798. 341, [1] s., 1 pl. ; 4:o

Hallenberg, Jonas

Tilläggning till en år 1802 utgifven latinsk afhandling, kallad Quatuor monumenta aenea, af J. Hallenberg. Stockholm, 1816. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström. 8 s. ; 4:o

Keder, Nicolas

Catalogus nummorum Sueo-Gothicorum usualium ac memorialium, veterum recentiumque, in museo Graingeriano Holmiæ curiose asservatorum. – Londini, 1728. 126 s., 2 pl. ; 4:o

Keder, Nicolas

De argento runis seu literis Gothicis insignito, quod delineatum in Camdeni Britannia Anglice nunc loquente & ampliata literato exhibetur orbi sententia Nicolai Kederi …  – Lipsiae, 1703. – 18 s., 1 pl. ; 4:o

Keder, Nicolas

Nummorum in Hibernia anteqvam haec insula sub Henrico II Angliae rege Anglici facta sit juris cusorum indagatio … Accessit Catalogus nummorum Anglo-Saxonicor & Anglo-Danicor. – Lipsiae, 1708. – [2], 54 s., 3 pl. ; 4:o

Kruse, Jürgen Elert

Allgemeiner und besonders hamburgischer Contorist welcher von den währungen, münzen … der vornehmsten in und ausser Europa … Der dritten … Auflage. Erster Theil. – Hamburg, 1766. – [16], 472 s. ; 4:o

Lagerbring, Sven

Dissertatio historica de numis … Sven Bring. [Resp.] Peter Lorents Trägård. – Londini Gothorum, 1747. – 48, [1] s. ; 4:o

Lilienthal, Michael

Auserlesenes Thaler-Cabinet : Darinn die meisten und vornehmsten Silber-Müntzen, welche unter dem Nahmen der Reichs-Thaler bekannt sind, Und seit zwey hundert Jahren her, von Kaysern Königen, Päbsten, Chur-Fürsten, Fürsten, Herzogen, Bischöfen, Grafen, Republicken und Städten, auf allerhand Begebenheiten geschlagen worden, In ihrer Folge, nach der Zeit-Ordnung, vorgestellet, und zulänglich beschrieben werden. Zweyte Auflage. – Königsberg, Verlegts Christoph Gottfried Eckardt, 1730. -[3] bl., 251, [1] s. ; 8:o

Nvmophylacivm Lvdovicianvm Sive Recensio Nvmismatvm Praestantissimorvm, Graecorvm, Romanorvmqve Et Recentiorvm Omnis Aevi Aeris Et Modvli : Qvae B. Christian. Theophilvs Lvdovicvs … Collegit … Qvaeqve Harvm Deliciarvm Naris Et Amantibvs Venalia Offervntvr ; Adiectae Svnt Annotationes Qvaedam Et Designatio Bibliothecae B. Lvdovici Nvmismaticae. Vitebergae, Apvd Heredes Ludovicianos,  [1731] – [14], 592 s. ;  8:o

Rhone, Gottfried

Exercitatio historica de Johanneis Vratislaviensibus. – Vratislaviae, 1693.  – [80] s. ; 4:o

Smb.m.: Schlegel, C., De nummis antiquis salfeldensibus …1697 och Gleich, J.A., Historia numismatum succincta … 1698.

Risingh, Johan

Itt vthtogh, om kiöp-handelen, eller commercierne, medh thesz bestånd, nyttor, och wesentelige deelar, som äro warorne, penningarne och wäxelen och om thesz instrument och redskap, som är seglationen, sampt hwad mera som handelen widkommer, korteligen sammanfattat aff Joh: Cl: Risingh. – Stockholm, 1669. – 123 s. ; 4:o

Sacy, A. I. Silvestre de

Memoires sur diverses antiquites de la Perse et sur les medailles des rois de la dynastie des Sassanides … traduite du Persan de Mirkhond. – Paris, 1793. – xv, 431, 18 s., 7 pl. ; 4:o

Scharp, Johan

Förteckning öfver framl. grosshandlaren Johan Scharps utmärkta samling af mynt och skädepenningar, hvilka försäljas på Stockholms bok-auktions-kammare onsdagen den 12 november 1851 samt följande dagar. 1-2. – Stockholm, 1851-1852. – 127, 83, [3] s.

Schröder, Johan Henrik

Numismata Anglo-Saxonica in Nummophylacio Academico Upsaliensi adservata. 1-2- Diss. Ups. [resp.] C.Å. Höökenberg, B.U. von Oelrich. – Upsala, 1825, – [2], 32, [2] s., 1 pl. ; 8:o

Skjöldebrand, Eric

Catalogus numismaticus in quo rariores, rarissimi et singulares nummi antiqui describuntur … – Holmiae, 1785. – [7], 166 s. ; 8:o

Skjöldebrand, Eric

Critisk afhandling, om den i kongl. mynt-cabinettet, i Stockholm, förvarade silfver-haltige guld- pänning, som framledne herr assessor Keder velat hänföra till Oden, dess tid och religions-mysterer. – Stockholm, 1795. – [4], 89, [3] s., 1 pl. ; 8:o

Specification på de medailler och begärlige skådepenningar som finnas på Kongl. Myntet i Stockholm. – Stockholm, 1714. – [15] s. ; 4:o

Streber, Franz Ignaz von

Ueber einige seltene und unbekannte Schaumünzen Herzogs Albert V. aus Baiern :  Eine Vorlesung gehalten … den 12. October 1814 ; Mit einem in Kupfer gestochenen Medaillon … /  von Franz Ignaz Streber, Mitglied der historischen Klasse … –  München :  Lindauer,  1814. –  [1] Bl., 42 S., [2] gef. Bl. :  2 Ill. (Kupferst.);  4°

Swedenborg, Emanuel

Förslag til wårt mynts och måls indelning, så at rekningen kan lettas och alt bråk afskaffas. – Stockholm, 1719. – [8] s. ; 4:o

Thunberg, Carl Peter

Inträdes-tal, om de mynt-sorter, som i äldre och sednare tider blifvit slagne och varit gångbare uti kejsaredömet Japan; hållet för kongl. vetenskaps-academien, den 25 aug. 1779. – Stockholm, 1779. – 32 s., 2 pl. ; 8:o

Wallerius, Johan Gottschalk

Dissertatio gradualis, de valore et proportione monetæ sviogothicæ, argenteæ, quam suffragio ampliss. senatus philos. in illustri upsaliensi athenaeo, moderante viro amplissimo atque celeberrimo. – Upsaliae, 1760. – 22 s.

Vico, Aeneas

Ex libris 23 commentariorum in vetera imperatorum Romanorum numismata. – Venetiis, 1560 (Aldus). – 130, [13] s., grav. titelbl., 1 grav. titelpl., 9 pl. ; 4:o

Zettersten, Eric

Märkwärdiga anmärkningar om mynt och banker. Med en bifogad förklaring öfwer de i handelen och wid sjöfarten brukelige talesät och ord. – Stockholm, 1771. – 176 s., 2 utv.-tab. ; 8:o

Ziervogel, Evald

De re nummaria, ejusque in historia svio-gothica usu, dissertatio gemina; antehac in regia academia Upsalensi … – Upsaliae, 1749. – [16], 195 s., 5 pl. ; 4:o

1-3 (förmodligen sammanbundna)

Ziervogel, Evald

Dissertatio academica, usum rei numariæ in hist. literaria domesticis exemplis declarans; quam, …  Diss. Ups. [resp.] Georgius Andreae Westman. – Upsaliae, 1754. – [4], 28 s. ; 4:o

Ziervogel, Evald

Myntkunskapen i gemen, och swenska myntkunskapen i synnerhet: i anledning af det Ehrenpreusiska kongl. academien i Upsala tilhöriga mynt-cabinett. Stockholm, 1757. – [12], 52 s. ; 4:o

Ziervogel, Evald

Numophylacium regiæ academiæ Upsalensis, cujus pars prima, numismata, quæ familiarum Romanarum. Diss. Ups. [resp.] Zacharias Schrange. Upsaliae, 1753. – 84], 66, [2] s., 1 pl. ; 4:o

Ziervogel, Evald

Tal, hållit på hans kongl. höghets, Sweriges utkårade och hyllade arf-förstes, prints Adolph Fredrichs högst frögdefulla födelse-dag, den 3 maij 1747. uti den större carolinska läro-salen i Upsala. – Stockholm, 1747. – [2], 54, [2] s. ; 8:o

Ziervogel, Evald

Trettio historiska afhandlingar öfwer swenska mynt och medailler: år 1755, weckotals utgifne af Evald Ziervogel. – Stockholm, 1755. – [16], 240 s. : ill. ; 4:o

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad