Förvärv av enskilda arkiv

Riksantikvarieämbetet förvärvar ofta så kallade enskilda arkiv som en del av vår forskningsstödjande verksamhet.

Enskilt arkivmaterial är sådant som inte har uppkommit i Riksantikvarieämbetets egen verksamhet utan hos en privat aktör, t ex en person, organisation eller företag. Vi är intresserade av enskilt arkivmaterial som har eller kan få forskningsvärde inom de områden som Riksantikvarieämbetet ansvarar för, t ex kulturmiljövård eller annan dokumentation av kulturarvet såsom landskap, byggnader och lämningar. Det kan vara dokument, fotografier, filmer och skisser/ritningar, både på papper, filmbas eller som digitala filer.

Om du äger ett sådant arkivmaterial och är intresserad av att överlåta det till Riksantikvarieämbetet kan du skicka en gåvoförfrågan till ata@raa.se. Vi tar som princip emot gåvor av arkiv men inte depositioner och inte i form av köp. Vi gör då en snabb bedömning av förfrågan och återkommer till dig med besked om arkivmaterialet verkar intressant att överta. Vi vill allra helst kunna göra materialet tillgängligt direkt för alla som vill forska i det.

Mer om hur vi tänker kring förvärv av enskilda arkiv finner du här: Policy vid förvärv av enskilda arkiv till Riksantikvarieämbetet