Skicka in byggnadsantikvariska rapporter

Ska du skicka in en bebyggelseantikvarisk rapport till Riksantikvarieämbetet? Här hittar mer information om hur du gör.

Arkivet tar numera emot digitala rapporter. Så om du ska skicka en byggnadsantikvarisk rapport till oss, tar vi emot den som en digital fil i PDF-format. För bevarandesyften föredrar vi arkivbeständiga PDF-er, PDF/A. Om filen är för stor för att e-posta kan du skicka den till oss via en nedladdningslänk eller fildelningstjänst.

Kontakta gärna arkivet om du har frågor: ata@raa.se

Testa vårt uppladdningsformulär för att skicka in din rapport till arkivet.

Här hittar du formuläret