Böcker i hyllor Foto: ( CC BY)

Raritetssamlingar i biblioteket

Biblioteket har flera äldre specialsamlingar. De  viktigaste är Lovisa Ulrikas numismatiska bibliotek, Schering Rosenhanes bibliotek och Hildebrandsamlingen.

Lovisa Ulrikas numismatiska bibliotek

Lovisa Ulrika (1720-1782) var Sveriges drottning 1751-1771. Hon hade omfattande kulturella intressen och lät inreda ett galleri på Drottningholms slott för sina samlingar av konst, böcker och naturhistoriska föremål. Där instiftade hon Vitterhetsakademien på sin födelsedag 1753. När drottningen råkade i finansiella svårigheter 1777 inlöstes samlingen av mynt, medaljer och numismatiska böcker av staten och så småningom flyttades samlingen till Statens historiska museum. Boksamlingen består av ungefär tio hyllmeter böcker och innehåller de viktigaste numismatiska bokverken som tryckts från 1500-talets mitt till 1700-talet. En tryckt, utförlig katalog över denna samling, The Queen Lovisa Ulrika Collection of Numismatic Literature sammanställdes 2001 av Clas Ove Strandberg. Lovisa Ulrikas numismatiska boksamling är sedan 2018 placerad i Vitterhetsakademiens lokaler på Storgatan. Böckerna finns katalogiserade i LIBRIS och VITALIS.

Schering Rosenhane

Schering Rosenhane d.y. (1754-1812) var en svensk friherre, ämbetsman och historisk författare. Han var ledamot av Vitterhetsakademien sedan 1790 och dess preses under två perioder. Hans samling av böcker och grafiska blad var betydande. Rosenhane var ogift och barnlös och när han dog ärvdes han av sin syster. Hon donerade den större delen av boksamlingen och hela planschsamlingen till Vitterhetsakademiens bibliotek. Boksamlingen som består av ca 1500 band har tyngdpunkten på  äldre svensk topografi och historia. Planschsamlingen innehåller graverade och handritade kartor, originalakvareller, kopparstick mm varav åtskilligt skurits ut ur böcker.

Hans Hildebrand

Hans O H Hildebrand (1842-1913) var en svensk arkeolog, numismatiker och museiman. Han var riksantikvarie och tillika Vitterhetsakademiens sekreterare 1879-1907. Hildebrands boksamling donerades till Vitterhetsakademiens bibliotek av hans dotter vid hennes död 1961. Den består av svensk och utländsk humanistisk vetenskap från 1800-talets senare och 1900-talets förra hälft. Hildebrandsamlingen är katalogiserad i bibliotekets äldre katalog, Katalog -1974 och finns delvis sökbar i VITALIS.