Digital utställning – Arkeologi, kulturvård och kvinnlig rösträtt 1919

Vi ville med denna digitala utställning uppmärksamma att det var hundra år sedan den kvinnliga rösträtten drevs igenom. Detta gjorde vi genom att lyfta valda delar ur Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek som speglar denna viktiga händelse och den kvinnliga frigörelsens historia.