Jakten på det ariska ursprunget

Boktips! Pringle, Heather, Härskarplanen: Himmlers jakt på det ariska ursprunget, Historiska media, Lund, 2013  Beställ boken i bibliotekets katalog

 Bokomslag 

I boken ”Härskarplanen” beskriver vetenskapsjournalisten Heather Pringle hur Nazityskland under 1930-talet byggde upp organisationen ”Ahnenerbe” vars syfte var att med ”vetenskapliga” metoder hitta bevis för germanernas ärofyllda förflutna och deras rasmässiga överlägsenhet. Detta gjorde man för att rättfärdiga sina militära erövringar och utrotningen av judar och andra människor som man ansåg vara mindervärdiga.

Heinrich Himmler, chef för SS, var den drivande kraften bakom ”Ahnenerbe” 1939 bestod Ahnenerbe av en ansenlig stab med över 200 anställda av vilket flertalet var forskare, men där fanns även bibliotekarier, fotografer, konstnärer m.fl .

I Ahnenerbes regi  genomfördes ett antal  forskningsexpeditioner. Under hösten 1935 gick en av dessa resor gick till Bohuslän och Östergötland i syfte att i gips gjuta av hällristningar. Denna expedition leddes av Ahnenerbes dåvarande chef Herman Wirth. Denne var mycket intresserad av skrift- och symbolstudier och trodde att hällristningarna innehöll en förhistorisk helig skrift.

Brev från Ahnenerbe till Riksantikvarieämbetet där man ansöker om tillstånd för att gjuta av hällristningar i Bohuslän under sommaren/hösten 1935 Riksantikvarieämbetets arkiv
Brev från Ahnenerbe till Riksantikvarieämbetet där man ansöker om tillstånd för att gjuta av hällristningar i Bohuslän under sommaren/hösten 1935 Riksantikvarieämbetets arkiv/ ATA

Året därefter ville Wirth och hans medhjälpare återkomma till Sverige för att göra nya avgjutningar av hällristningar. Av korrespondensen i Riksantikvarieämbetets arkiv framgår att det inkommit klagomål efter förra årets expedition. Gjutformar hade lämnats krav och hällristningar hade blivit nedsmutsade och skadade. Det var först efter att Wirth bett om ursäkt och inlämnat en skriftlig rapport som han fick förnyat tillstånd och detta gällde endast för ett visst antal namngivna hällristningar och under förutsättning att en kontrollant som var utsedd av Riksantikvarieämbetet fanns med.

Wirths-bok-1-band-2Bildbandet av  ”Der Heilige Urschrift der Menschheit”  av Herman Wirth utkom 1936 och där finns flera svenska hällristningar avbildade. Boken finns i bibliotekets samlingar och är katalogiserad i bibliotekets äldre katalog ”Katalog -1974”. 

I första delen av boken ”Härskarplanen” framstår hela organisationen Ahnenerbe som lite löjlig, med en mängd tokiga idéer men ändå ganska harmlös. Det är först i andra hälften av boken när de fruktansvärda konsekvenserna av hela ideologin blir uppenbar som boken blir riktigt plågsam att läsa. Där beskrivs bla ingående hur man gick tillväga för att skapa en skelettsamling med olika judiska individer – från urvalet i koncentrationslägret till hur kropparna behandlades. Pringle redogör också för hur man i Ahnenerbes regi  i vetenskapligt syfte genomförde ett antal ohyggliga medicinska experiment på koncentrationslägerfångar.

Efter kriget var det några av Ahnenerbes anställda som ställdes inför rätta. Många undgick dock straff genom att förneka sitt nazistiska förflutna. Herman Wirth tex ändrade sitt namn och hävdade att han varit motståndare till nazismen. Har var under en tid bosatt i Lund. Han fortsatte att intressera sig för Bohusläns hällristningar.

Brev i ATA WirthBrev från Herman Wirth Roeper Bosch till Riksantikvarieämbetet. Observera att någon skrivit med blyerts ”Håll honom hövligt på avstånd” Riksantikvarieämbetets arkiv/ATA

Anna Lihammer tar upp Ahnenerbes expedition till Sverige i sin senaste deckare ”Än skyddar natten” Hon har dock valt att förlägga expeditionen till  Södermanland istället för Bohuslän. Beställ boken i bibliotekets katalog

An skyddar natten

Artikelförfattare: Ylva Schmidt, Biblioteket