Stereofotografier i arkivet

Oscar II vid Rosendals slott i Stockholm. Stereofotografi från 1904.Oscar II vid Rosendals slott i Stockholm. Stereofotografi från 1904.Foto: Okänd (PDM)
En samling med 25 stereofotografier donerades under 2015 till Riksantikvarieämbetets arkiv genom förmedling av Statens maritima museer.

Samlingen består av pappkort, där två parallella fotografier tagna ur ungefär samma vinkel är monterade. Genom att titta på kortet i ett så kallat stereoskop ger de två fotografierna ett tredimensionellt intryck. Tekniken, som kallas stereoskopi, uppfanns 1838, och stereofotografierna var populära fram till något decennium in i 1900-talet.

De flesta korten i samlingen visar vyer från olika städer i södra Sverige, med torghandel, hamnmiljöer, parker, byggnader och andra motiv. De är alla från 1901. Ett kort från 1904 visar en åldrad kung Oscar II (1829-1907) vid Rosendals slott i Stockholm.

Alla korten är tillverkade i USA av företag specialiserade på stereofotografier. Kortet med Oscar II är tillverkat av Underwood & Underwood, som grundades 1881 i Ottawa, Kansas, USA. Företaget var en av världens största producenter av stereofotografier, med en tillverkning på tidvis upp till 10 miljoner bildkort om året.

Torghandel i Växjö. Stereofotografi från 1901.Torghandel i Växjö. Stereofotografi från 1901.Foto: Gustav Adolph Johnson (PDM)

De andra korten är tillverkade av Gust. A. Johnson, Winburne, PA. Gustav Adolph Johnson (1864-1950) föddes i Grubbetorp i Brålanda socken i Dalsland, där föräldrarna var jordbrukare. Efter några års vistelse i USA, med arbete vid bland annat järnvägsbyggen och sågverk, utvandrade han 1886 från Sverige och slog sig ner i Winburne, Clearfield County, Pennsylvania. I Winburne arbetade han som gruvarbetare till 1888 då han startade ett tryckeri. Samma år blev Gustav Adolph Johnson amerikansk medborgare. 1901 reste han i Sverige och tog mer än 3 000 fotografier som han sedan använde för stereokort.

Ett urval av stereofotografierna har digitaliserats. De finns i Riksantikvarieämbetes e-arkiv och är sökbara via söktjänsten Arkivsök. Fotografierna visas också i ett särskilt bildalbum ”Stereographs” på den internationella bildsajten Flickr Commons, där Riksantikvarieämbetet deltar sedan 2009.

Arkaden i Göteborg. Stereofotografi från 1901.Arkaden i Göteborg. Stereofotografi från 1901.Foto: Gustav Adolph Johnson (PDM)

Artikelförfattare: Anna Boman, Arkiv och bibliotek