Aktuellt om Fornreg

Här hittar du aktuell driftsinformation som berör Fornreg.

Fornreg är ett registreringsverktyg för arkeologiska uppdrag och lämningar som driftsätts läns- och etappvis under hösten och vintern 2018. Även Fornsök och FMIS berörs av höstens övergångar i samband med arbetet som pågår med en ny och digital process för fornminnesinformation. Sidorna om Fornreg är under uppbyggnad.