Aktuellt om Fornreg

Här hittar du aktuell driftsinformation som berör Fornreg.

Fornreg är ett registreringsverktyg för arkeologiska uppdrag och lämningar som driftsattes hösten och vintern 2018. Även gamla Fornsök, FMIS och KMR påverkas första kvartalet 2019 av fortsatt arbete med att utveckla den nya och digitala processen för fornminnesinformation.

Applikationen Fältreg är igång

(Juni 2019) Nu kan du som registrerar fornminnesinformation via Fornreg också börja använda Fältreg. Fältreg är integrerat med Fornreg och är en mobilapplikation för registrering av arkeologisk lämningsinformation i fält. Med den mäter du in och beskriver lämningen på plats och för sedan över informationen till Fornreg. Fältreg är gratis och kan användas i en smartphone eller i en surfplatta med iOS eller Android. Appen laddar du ner via Google Play eller via App Store.

Fältreg är utvecklat av Metria AB på uppdrag av  Riksantikvarieämbetet. Applikationen förvaltas av Metria AB som även har hand om användaradministrationen och teknisk support av Fältreg. Läs mer om Fältreg och hitta handledningarna här.

Här hittar du gamla söktjänsten Fornsök

Vi kommer nu att rikta om våra länkar till nya Fornsök. Den gamla finns dock kvar ett tag till och du hittar den här. Observera! Gamla Fornsök innehåller inte uppdaterad information. Använd alltid nya Fornsök om du vill ha aktuell fornlämningsinformation!

Till gamla Fornsök 

 

Uppdaterade datauttag och WMS:er finns nu tillgängliga

Problemet med uppdateringen av datauttag och WMS:er är nu åtgärdat.

Ny version av Fornsök

En ny version av Fornsök finns nu öppen att använda. Den nya versionen har ett nytt utseende, aktuell fornminnesinformation och ett sökbart register för arkeologiska uppdrag.

Länk till nya versionen av Fornsök.

Länk till sida som bland annat beskriver:
– vad som är nytt med nya söktjänsten,
– några exempel på ytterligare förbättringar som snart kommer och
– beskrivning av vad de olika delarna i nya Fornsök innehåller.

Öppna data

Nu finns våra geodatatjänster tillgängliga via Öppna data-portalen. Läs mer om öppna data här.

Frågor och svar om Fornreg

På sidan med frågor och svar om Fornreg hittar du också en ordlista som förklarar begrepp och förkortningar. Läs frågor och svar här.