Aktuellt om Fornreg

Här hittar du aktuell driftsinformation som berör Fornreg.

Fornreg är ett registreringsverktyg för arkeologiska uppdrag och lämningar.

Lantmäteriet och Metria utför tekniskt underhåll 4-5 september

Augusti: Helgen den 4-5 september utför Lantmäteriet och Metria tekniskt underhåll av sina tjänster. Det innebär att tillgängligheten av bakgrundskartor och vektorlager i Fornreg, Fornsök och Fältreg kan påverkas.

Metrias driftproblem är åtgärdade

Juni 2021: Metria har nu åtgärdat de driftproblem som de hade 22/6. Tjänsterna ska fungera normalt igen.

Metria har driftstörningar som kan påverka Fältreg. Felsökning pågår.

Juni 2021: Metria har driftstörningar just nu som kan påverka Fältreg. Felsökning pågår. Metria uppdaterar status här.

Metria har driftstörningar idag 19/5 vilket kan påverka Fältreg

Maj: 2021: Metria har idag 19/5 en pågående driftstörning som påverkar Fältreg och alla deras övriga tjänster. Metria uppdaterar följande sida med kontinuerlig information: https://metria.se/kontakta-oss/support/driftinformation/

Planerat driftavbrott lördag den 24 april

April 2021: Lördagen den 24 april har Riksantikvarieämbetet ett planerat driftavbrott för tekniskt underhåll av flera e-tjänster. Det innebär att bland annat Fornreg och Fornsök kommer att ligga nere under delar av dagen. Även Metria har ett planerat systemunderhåll 24-25 april, vilket kan komma att innebära något längre svarstider och eventuella störningar i form av kortare avbrott.

Lantmäteriets planerade diftavbrott 21 februari kan påverka Fornreg, Fornsök och Fältreg

Februari 2021: Söndagen den 21 februari har Lantmäteriet ett planerat driftavbrott för tekniskt underhåll av sina e-tjänster. Det kan påverka tillgängligheten av bakgrundskartorna i Fornreg och Fornsök. Metria som förvaltar Fältreg kommer också att ha tekniskt underhåll vilket också påverkar bakgrundskartor och vektorlager i appen.

Rekommendationen för antikvarisk bedömning borttagen i Fornreg 15 februari

Februari 2021: Den 1 februari började Riksantikvarieämbetets allmänna råd om fornlämningar gälla. Som en följd av det togs rekommendationen för antikvarisk bedömning bort. Vid registrering av en lämning som kan vara tillkommen både före och efter 1850 och som får den antikvariska bedömningen fornlämning ska grunden för antagandet om tillkomsttid anges i fältet ”Motivering till antikvarisk bedömning”. En uppdaterad lämningstypslista är framtagen.

Driftavbrott för Forndok 9 februari

Februari 2021: Forndok kommer att vara nedstängd den 9/2 från kl. 14.00 på grund av tekniskt underhåll. Den uppdatering som ska göras av Forndok kan ta upp till åtta timmar. Det innebär att du inte kan ladda upp rapporter via ett uppdrag, titta på inventeringsboksuppslag och andra dokument via lämningskortet, eller söka fram rapporter med mera i Forndok under den tiden. Forndok ska vara uppe igen senast på morgonen onsdag den 10 februari.

Fritextsök

November 2020: Under Sök lämning kan du nu göra sökningar i de textfält som beskriver lämningen. I fältet Sök skriver du då in ett eller flera ord. I sökresultatet ser du vilket ord som du fått träff på. Om du skriver in flera sökord kommer du få träff på de lämningar där samtliga sökord finns inskrivna. Till exempel ”stenålder” OCH ”yxa”.

Driftavbrott för Fornreg och Fornsök 9 november

Oktober: På morgonen den 9/11 har vi ett planerat driftavbrott för Fornreg och Fornsök på grund av en större uppdatering. Vi ska bland annat driftsätta en första version av ett fritextsök. Fornreg och Fornsök beräknas ligga nere i ca en timme någon gång mellan 07.00 och 10.00.

Driftsstopp av Fältreg 20 oktober kl. 17.00

Oktober 2020: Den 20 oktober kl. 17.00 planerar Metria att göra en uppgradering i produktionsmiljön för Fältreg. Det rör sig om ett kortare planerat stopp på omkring 15 minuter.  

Driftsavbrott Forndok

September 2020: Tisdag 29 september kommer vi att göra en större uppdatering av Forndok (e-arkivet där rapporterna som laddas upp via Fornreg sparas). Forndok behöver vara stängd under uppdateringen vilket innebär att kopplingen mellan Forndok och Fornreg resp Fornsök ligger nere.

Man kommer alltså inte kunna ladda upp några dokument till uppdrag under den här tiden och heller inte söka efter eller läsa några rapporter eller andra publikationer som är lagrade i Forndok.

Zooma in i kartan till den plats där du befinner dig

Juli 2020: Nu kan du zooma in i kartan utifrån din enhets gps-position eller plats. Klicka på ikonen för Visa din position till höger i kartan så zoomas kartan in till det ställe där du befinner dig. Om du råkar vrida på kartan i din mobila enhet kan du rotera tillbaka den till nord-sydligt läge genom att klicka på kompassen som då blir tillgänglig.

Förändringar av Fornregs och Fornsöks utseende

Mars 2020: Idag, 25 mars, har förändringar av Fornregs och Fornsöks utseende driftsatts. Det rör sig om tillgänglighetsanpassningar enligt WCAG och det berör bland annat Sök lämning och Sök uppdrag. Du återfinner dem nu till höger under symbolen Sök (ett förstoringsglas). Alla de länkar som förut låg längst upp har nu samlats nu under menyn. Där ser du också vem du är inloggad som (i det fall du har flera roller) och utloggningsknappen. Fler tillgänglighetsanpassningar enligt WCAG kommer att göras under våren.

Supporttelefonen är stängd tillsvidare

Mars 2020: På grund av åtgärder vi behöver göra i samband med rådande omständigheter kring coronaviruset håller vi supporttelefonen stängd tillsvidare. Du når oss på fornsok@raa.se.

Uppdragsregistret något långsammare

Februari 2020: Att söka i uppdragsregistret går för tillfället något långsammare. Detsamma gäller om du arbetar med ett uppdrag. Vi arbetar med att förkorta tiden det tar för en sida att laddas i Fornreg. Det kommer förmodligen att ta ytterligare någon vecka innan det är klart.

Driftsavbrott Forndok

Måndag 27 januari kommer vi att göra en större uppdatering av Forndok (e-arkivet där rapporterna som laddas upp via Fornreg sparas). Forndok behöver vara stängd under uppdateringen vilket innebär att kopplingen mellan Forndok och Fornreg resp Fornsök ligger nere.
Forndok stängs ned från kl 17. Forndok beräknas vara uppe senast till lunch på tisdag 28 januari.

Man kommer alltså inte kunna ladda upp några dokument till uppdrag under den här tiden och heller inte söka efter eller läsa några rapporter eller andra publikationer som är lagrade i Forndok.

Förändringar av lämningsinformationen finns nu beskrivet

De kvalitetshöjande rättningar och förändringar av informationens struktur som vi gjorde i samband med migreringen av informationen från FMIS till KMR finns nu beskrivna och listade i excel-filer på sidan Förändringar av lämningsinformationen.

Problemet med Forndok är löst

November 2019: Problemet med Forndok är löst och du kan återigen ladda upp rapporter, samt komma åt inventeringsboksuppslagen och händelseloggarna via Fornreg och Fornsök.

Driftsstörning av Forndok

November 2019: Forndok ligger för närvarande nere på grund av driftsstörningar. Det innebär att du inte kan ladda upp rapporter, eller når inventeringsboksuppslagen och händelseloggarna, via Fornreg. Vi arbetar med att lösa problemet.

Gamla Fornsök stängs den 6 november

Oktober 2019: På grund av ett föråldrat tekniskt system har vi nått en punkt där förvaltning av söktjänsten inte längre är hållbar. Därför måste vi stänga gamla Fornsök tidigare än planerat.

Det innebär bland annat begränsade sökmöjligheter för dig i och med att all sökfunktionalitet ännu inte finns på plats i nya Fornsök. Arbete med bland annat utveckling av fritextsök och positionering av kartan utifrån ortnamn pågår. Vi vet idag inte när dessa funktioner lanseras. Mer information om det kommer framöver.

Det innebär också att du ännu inte kan nå all information i nya Fornsök, till exempel beskrivningarna i vissa inventeringsbokuppslag. Vi på Riksantikvarieämbetet har fortsatt tillgång till gamla Fornsök, så kontakta oss om du behöver få tag i särskild information.

Vi kommer även att stänga ned WMS-tjänsten för FMIS. Om du fortfarande använder den så ska du byta ut den mot WMS:en som går mot Kulturmiljöregistret. Den hittar du här.

Felaktig länk i senaste utskicket

Oktober 2019: Den 17/10 gjorde vi ett utskick till alla lämningsregistrerare, och en av länkarna visade sig inte fungera. Vill du läsa informationen om hur du laddar upp en fyndlista på ett länsstyrelseuppdrag hittar du det här. 

Tidigare utskick hittar du på sidan Utskick till lämningsregistrerare – samlingssida.

Sverigeuttaget enbart i formatet GeoPackage (GPKG)

September 2019: Datauttaget för lämningsinformationen för hela Sverige finns numera enbart tillgängligt i GeoPackage-format (GPKG). Mer information finns här: Geodata och datauttag.

Nya funktioner i Fornreg och Fornsök

Augusti 2019: Den 22 augusti driftsatte vi ett antal nya funktioner i Fornreg och Fornsök. Du har kanske redan upptäckt dem?

 • Utskriftsversion och utskriftsfunktion
  Du kan nu få en förhandsgranskning av lämningens information genom att klicka på Utskriftsversion längst upp på lämningskortet. Den kan du dessutom skriva ut.
 • Se äldre versioner av lämningens registreringar för att jämföra med den nuvarande
  Under balken Versioner längst ned på lämningskortet ser du de registreringar som är gjorda för lämningen. Nu kan du även titta på en äldre version av lämningen genom att klicka på Visa bredvid den registrering du vill titta på. Den öppnas då i en ny flik, så att du kan jämföra de olika versionerna med varandra.
 • Positionera karta via koordinater
  Nu kan du positionera kartan genom att skriva in koordinater. Funktionen hittar du genom att klicka på symbolen som finns till höger i kartan under zoom-verktyget.
 • Sök genom handritad polygon i kartan
  Nu kan du ange ett område i kartan som du vill söka i genom att rita en polygon. Funktionen hittar du under Sök lämning. Klicka på Rita geografiskt område.
 • Sök på lämningens undersökningsstatus, skadestatus och registreringsstatus
  Vi har lagt till möjligheten att söka på fler attribut för lämningen. Du hittar dem under Sök lämning.
 • Ändringar i användargränssnittet
  Vi har även justerat en del saker i användargränssnittet, stora om små. Det du säkert lägger märke till att när du hämtar lämningar till ditt uppdrag inom undersökningsområdet kommer listan med lämningar att visas till vänster om kartan istället för under den som tidigare.

Applikationen Fältreg är igång

Juni 2019: Nu kan du som registrerar fornminnesinformation via Fornreg också börja använda Fältreg. Fältreg är integrerat med Fornreg och är en mobilapplikation för registrering av arkeologisk lämningsinformation i fält. Med den mäter du in och beskriver lämningen på plats och för sedan över informationen till Fornreg. Fältreg är gratis och kan användas i en smartphone eller i en surfplatta med iOS eller Android. Appen laddar du ner via Google Play eller via App Store.

Fältreg är utvecklat av Metria AB på uppdrag av  Riksantikvarieämbetet. Applikationen förvaltas av Metria AB som även har hand om användaradministrationen och teknisk support av Fältreg. Läs mer om Fältreg och hitta handledningarna här.

Uppdaterade datauttag och WMS:er finns nu tillgängliga

Problemet med uppdateringen av datauttag och WMS:er är nu åtgärdat.

Ny version av Fornsök

En ny version av Fornsök finns nu öppen att använda. Den nya versionen har ett nytt utseende, aktuell fornminnesinformation och ett sökbart register för arkeologiska uppdrag.

Länk till nya versionen av Fornsök.

Länk till sida som bland annat beskriver:
– vad som är nytt med nya söktjänsten,
– några exempel på ytterligare förbättringar som snart kommer och
– beskrivning av vad de olika delarna i nya Fornsök innehåller.

Öppna data

Nu finns våra geodatatjänster tillgängliga via Öppna data-portalen. Läs mer om öppna data här.

Frågor och svar om Fornreg

 

På sidan med frågor och svar om Fornreg hittar du också en ordlista som förklarar begrepp och förkortningar. Läs frågor och svar här.