Aktuellt om Fornreg

Här hittar du aktuell driftsinformation som berör Fornreg.

Fornreg är ett registreringsverktyg för arkeologiska uppdrag och lämningar som driftsattes hösten och vintern 2018. Även gamla Fornsök, FMIS och KMR påverkas första kvartalet 2019 av fortsatt arbete med att utveckla den nya och digitala processen för fornminnesinformation.

Ny version av Fornsök

En ny version av Fornsök finns nu öppen att använda. Den nya versionen har ett nytt utseende, aktuell fornminnesinformation och ett sökbart register för arkeologiska uppdrag.

Länk till nya versionen av Fornsök.

Länk till sida som bland annat beskriver:
– vad som är nytt med nya söktjänsten,
– några exempel på ytterligare förbättringar som snart kommer och
– beskrivning av vad de olika delarna i nya Fornsök innehåller.

Öppna data

Nu finns våra geodatatjänster tillgängliga via Öppna data-portalen. Läs mer om öppna data här.

Frågor och svar om Fornreg

På sidan med frågor och svar om Fornreg hittar du också en ordlista som förklarar begrepp och förkortningar. Läs frågor och svar här.