Aktuellt om Fornreg

Här hittar du aktuell driftsinformation som berör Fornreg.

Fornreg är ett registreringsverktyg för arkeologiska uppdrag och lämningar som driftsattes hösten och vintern 2018. Även Fornsök, FMIS och KMR påverkas första kvartalet 2019 av fortsatt arbete med att utveckla den nya och digitala processen för fornminnesinformation.

  • Nu finns våra geodatatjänster tillgängliga via Öppna data-portalen. Läs mer här.
  • På sidan Frågor och svar om Fornreg hittar du också en ordlista som förklarar begrepp och förkortningar. Läs den här.