UGC-hubben (användargenererat innehåll)

K-samsök har en tjänst för så kallat användargenererat innehåll där användare kan bidra själv med semantiska länkar. På engelska heter det ”user-generated content” eller UGC.

Länkarna kan vara mellan objekt inom K-samsök – till exempel påståenden om att ett foto avbildar en lämning – eller till externa objekt hos till exempel Libris, Wikipedia, Wikimedia Commons, eller Europeana.

UGC-hubben nås enklast via Kringla för inloggade användare samt via ett eget API för UGC-data.

UGC-hubben i Kringla

I Kringla kan du koppla ihop olika objekt (t ex ett foto eller föremål) och dessutom välja hur de hänger ihop. Denna betydelsebärande länkning kallar vi för ”relationer”. Nedan följer en lista på de relationer som finns och en förklaring kring hur de används på bästa sätt. Det finns fler relationstyper men vi har valt att begränsa mängden inledningsvis.

Just nu kan du bara skapa länkar till andra objekt i K-samsök, Europeana, Libris, Wikipedia och Wikimedia Commons.

Skapar du en relation mellan två objekt kommer det automatiskt att skapas en relation åt andra hållet, dvs länkar du ihop bilden som avbildar kyrkan (enligt exemplet nedan) så kommer det att finnas en länk tillbaka mellan kyrkan som avbildas av bilden.

Avbildar
Denna relation använder du om du vill länka ihop t ex ett foto (exempel) eller en teckning med en byggnad (t ex denna, Visby domkyrka), dvs fotot avbildar kyrkan. Relationen används när du skapar länken och befinner dig på fotots sida.
Avbildas av
Denna relation används när du vill länka åt andra hållet, dvs du befinner dig på byggnadens sida och vill länka den till det foto som avbilder kyrkan, dvs kyrkan avbildas av fotot.
Består av
Denna relation används t ex när du har en samling eller ett föremål som består av flera delar (t ex denna samurajrustning) och vill länka ihop den med de delar som rustningen består av, t ex hjälmen. Relationen används när du befinner dig på rustningens sida, rustningen består av flera delar.
Är en del av
Denna relation används när du när du vill länka åt andra hållet, dvs du befinner dig på rustningsdelens/hjälmens sida och vill länka till hela rustningen, hjälmen är en del av rustningen.
Samma som
Denna relation använder du om två olika objekt beskriver samma sak, t ex två objekt som beskriver Gustav Vasa. Denna Gustav Vasa är samma som denna Gustav Vasa. OBS: Relationen bör inte användas för att t ex koppla ihop två foton som avbildar samma sak (t ex en kyrka). Använd i sådant fall avbildar och avbildas av istället.
Beskrivs av
Denna relation använder du om du om du befinner dig på t ex ett föremåls sida som beskrivs av ett dokument eller annan text.

UGC-hubbens API

Genom UGC-hubben API får du tillgång till miljontals semantiska länkar.