UGC-hubben (användargenererat innehåll)

K-samsök har en tjänst för sk användargenererat innehåll (på engelska: ”user-generated content” eller UGC) där användare kan bidra själv med semantiska länkar. Länkarna kan vara mellan objekt inom K-samsök – t ex påståenden om att ett foto avbildar en lämning – eller till externa objekt hos Libris, Wikipedia, Wikimedia Commons, eller Europeana.

UGC-hubben nås enklast via Kringla för inloggade användare.

UGC-hubbens API

Det finns ett API för att få ut semantiska länkar från UGC-hubben på ett strukturerat, maskinläsbart sätt.

Här är några exempel på hur API:et kan användas. Svaren levereras per default i XML-format; om svar önskas i JSON-format, lägg till &format=json i query-strängen. Flera av exemplen innehåller maxCount=5; man kan ändra detta till det maxantal träffar du vill hämta.

Retrieve (använd all som scope för att hämta alla relaterade objekt för denna objectUri):
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&scope=all&maxCount=5&objectUri=http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/10048200010001
Retrieve (hämta objekt inom ett spann):
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&scope=all&selectFrom=10&maxCount=5&objectUri=all
Retrieve (hämta alla objekt):
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&scope=all&objectUri=all
Retrieve (hämta totala antalet objekt):
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&scope=count&objectUri=all
Retrieve (hämta objekt på objektets id):
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&objectUri=all&contentId=2089464&scope=single