Användarvillkor – K-samsök API

Tack för att du använder K-samsöks API (application program interface). Genom att använda API:et går du med på att följa de villkor som redovisas nedan.

K-samsöks API är en webbservice som ger tillgång till den data som är skördad till K-samsöks index och är till för att underlätta för utvecklare att skapa applikationer och tjänster för lärande, forskning, handläggning och upplevelser och på så sätt bidra till social, ekonomisk och kulturell tillväxt. K-samsök innehåller data från flera svenska kulturinstitutioner och aktörer. Riksantikvarieämbetet är den institution som förvaltar K-samsök.

Användarvillkoren är uppdaterade i augusti 2017 och följer nu CC0-licens för data.

1. Rättigheter

Om du godkänner dessa villkor ger K-samsök dig en personlig, global, royalty-fri, icke-exklusiv och icke överförbar rätt att använda och implementera API:et på din webbplats (er) och distribuera och visa innehåll från K-samsök mot slutanvändare av din webbplats eller motsvarande. Din rätt till K-samsöks innehåll är begränsad till direkta serveranrop mot API:et (se även 2.4).

Du kan sluta använda tjänsten när som helst, med eller utan förvarning.

2. Skyldigheter

Vissa av uppgifterna i K-samsök kan vara för icke-kommersiellt bruk. Du är skyldig att respektera de enskilda aktörernas/institutionernas krav eller begränsningar gällande upphovsrätt.

Du ska inte:

 • använda K-samsök för att sprida skadlig kod.
 • använda K-samsök i sammanhang som är olagliga.
 • presentera den tjänst du har utvecklat som ett ”officiellt samarbete” eller ”partnerskap”, om detta inte godkänts av Riksantikvarieämbetet.
 • försöka att dölja din identitet när du använder K-samsöks API.

Vi rekommenderar att du:

 • inte cachar eller sparar data från K-samsök under längre tid än en vecka, då informationen i K-samsök uppdateras kontinuerligt och din cache riskerar att bli inaktuell.
 • visar ”denna sida använder data från K-samsök” med en hyperlänk till www.ksamsok.se på din webbplats, i anslutning till data som visas.
 • skapar hyperlänkar från varje objekt i din tjänst till motsvarande objekt på den webbplats som institutionen eller aktören anger.

3. Förbehåll

Du förstår att tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”. Riksantikvarieämbetet garanterar inte att:

 1. tjänsten kommer att uppfylla dina krav.
 2. tjänsten kommer att vara fri från fel och utan uppehåll/avbrott.
 3. resultatet som erhålls från K-samsök är korrekt.
 4. din användning av tjänsten kommer att vara fri från fel.

Riksantikvarieämbetet och dess samarbetspartners utvecklar API:et löpande för att kunna tillhandahålla den bästa möjliga upplevelsen för användarna. Riksantikvarieämbetet förbehåller sig rätten att ändra tjänsteutbudet med eller utan förvarning.

Riksantikvarieämbetet ska inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller för upphörande av tjänsten.

Information som erhållits via tjänsten används på egen risk. Riksantikvarieämbetet tar inte på sig något ansvar för skador på system eller data som uppstått till följd av sådan information.

Riksantikvarieämbetet ska inte hållas ansvarigt gentemot dig för eventuella direkta, indirekta eller tillfälliga skador som uppstår i anslutning till användningen av tjänsten.

Riksantikvarieämbetet kan säga upp din tillgång till tjänsten när som helst om du bryter något av de villkor som anges ovan.

Dessa villkor kan komma att uppdateras, med eller utan förvarning.