Exempel på användning av K-samsök

Här hittar du exempel på applikationer och e-tjänster som använder K-samsöks API.

Göteborgs stadsmuseum
Göteborgs Stadsmuseum har byggt sin utställning om museets skolplanscher på K-samsöks API.
Besök Stadsmuseets Skolplanscher
Kyrksök
Appen Kyrksök bygger på data från både K-samsöks API och Wikidata.
Besök Kyrksök
Historiska Museet
Historiska Museet har byggt sin hemsidas sökfunktion på K-samsöks API.
Besök Historiska Museet
Statens museer för världskultur (SMVK)
SMVK använder K-samsök för att samsöka i de ingående museernas webbplatser. Besök SMVKs samsök
De har även utvecklat en webapp för Etnografiska museets utställningar.
Västarvet/Kulturarv Östergötland
Västarvet och Kulturarv Östergötland använder en gemensam lösning som implementeras på respektive webbplats.
Besök Västarvet
Besök Kulturarv Östergötland
Historiska museet
Historiska museet använder delvis K-samsök i sina söktjänst, bland annat för sitt enkla sök och för att visa fornlämningsdata och skapa referenser till andra objekt. Det är samma tjänst som används av Västarvet/Tekniska Museet/Kulturarv Östergötland (se ovan).
Besök Historiska Museet
Kringla
Kringla är utvecklad av Riksantikvarieämbetet, söker i hela K-samsök och presenterar resultatet i text och på karta. Kringla använder även API:er från LIBRIS och Google maps.
Besök Kringla
FornPunkt
FornPunkt är en medborgarforskningsplattform som möjliggör för allmänheten att bidra till insamling av kunskap i och om kulturlandskap och kulturlämningar. Plattformens kärna är byggd på K-samsöks öppna länkade data, men flera andra datamängder också bidrar till kunskapsgrafen.
Besök FornPunk
BildPlats
Webbgränssnitt (under uppbyggnad) för att sätta koordinater på kulturhistoriska bilder från K-samsök.
BildPlats på GitHub
Locago
Fornlämningslager.
Besök Locago
TellusTag
En social app där användare kan skapa och placera taggar på geografiska punkter. På kartan visas även taggar med öppen data, t ex data från K-samsök.
Besök TellusTag
Wikipedia
Användare av svenskspråkiga Wikipedia kan aktivera en funktion som gör det enkelt att se träffar på sidnamnet i K-samsök. En inloggad användare kan aktivera den under Inställningar -> Finesser.
Mer information om K-samsöksgadget
GeoStory
Upplev ditt närområde på ett helt nytt sätt med GeoStory-appen för kulturhistoriska berättelser.
Besök GeoStory
Runor
Söktjänst och forskningsplattform för runologer.
Besök Runor
FornFynd
App för Android som visar fornlämningar, kulturhistoriska byggnader, fotografier och föremål
Ladda ner från Google Play
FornMap
App för iPhone och iPad.
Ladda ner från Appstore
Fornminnen
App för iPhone och iPad som använder data från framför allt FMIS och Bebyggelseregistret.
Ladda ner från Apple Appstore
Läs gästblogginlägg
Fornfynd
Fornfynd är en app för iPhone som visar fornlämningar.
Ladda ner från Appstore
Runstenar
Runstenar är en app för iPhone och iPad som visar Sveriges runstenar på en karta.
Ladda ner från Appstore
Nordic Historical Sites
Nordic Historical Sites är en app för iPhone som underlättar för dig som gillar både historia och vandring att hitta och besöka fornlämningar.
Ladda ner från Appstore
Avtryck
Avtryck är en mobilapplikation som till viss del hämtar data från K-samsök.
Ladda hem kod
ksamsok-php
Ett PHP-bibliotek för K-samsök.
ksamsok-php på GitHub
ksamsok-py
Ett Python-bibliotek för K-samsök.
ksamsok-py på GitHub
soch-ugc-py
Ett Python-bibliotek för K-samsöks UGC-hubb.
soch-ugc-py på GitHub
ksamsok-rest
Ett REST/JSON-baserat omslag ovanpå K-samsök.
soch-ugc-py på GitHub
ksamsok-rest
Ett REST/JSON-baserat omslag ovanpå K-samsök.
soch-ugc-py på GitHub
SOCH-download-CLI
Verktyg för att ladda ner datamängder och sökträffar som RDF.
SOCH-download-CLI på GitHub
Blazegraph-import-CLI
Verktyg för att mata en Blazegraph triplestore med nedladdad RDF.
Blazegraph-import-CLI på GitHub
thor
GUI SPARQL-gränssnitt för K-samsök-data som finns i en triplestore.
thor på GitHub
Awesome K-samsök
Ännu fler exempel på intresanta och användbara tillämpningar av K-samsöks data och API!
Awesome K-samsök på GitHub