Objektstyper

Objektstyper beskriver de olika typer av objekt som kan finnas i K-samsök.

Version 1.1, uppdaterad 2022-06-29

Det finns två nivåer av objektstyper i K-samsök

itemSuperType itemType
Fysiska ting Föremål
Fysiska ting Objektavbildningar (Utgår och ersätts av Foto eller Dokument beroende på material)
Fysiska ting Fotografi
Fysiska ting Interaktiv resurs
Fysiska ting Film/video
Fysiska ting Ljud
Fysiska ting Dokument
Fysiska ting Karta
Fysiska ting Byggnad
Fysiska ting Kulturlämning
Fysiska ting Konstverk
Fysiska ting Bok
Fysiska ting Kulturmiljö
Fysiska ting Samling
Fysiska ting Ritning
Fysiska ting Teckning
Agent Person
Agent Organisation
Agent Grupp
Event Historisk händelse
Event Utställning
Koncept Koncept

itemSuperType

Agent
Person, grupp och organisation.
Fysiskt ting
Föremål, fotografi, bearbetningar/interaktiv resurs, film/video, ljud, dokument, karta, byggnad, kulturlämning, konstverk, bok, samling, ritning, teckning och kulturmiljö.
Event
Avgränsas av tid och rum t.ex. historisk händelse och utställning.
Koncept
En övergripande definition av ett event eller ett objekt t.ex. krig, sjöfart.

itemType

Underkategorier till Agent

Person
Information om en person.
Organisation
Information om en organisation.
Grupp
Information om en grupp personer (t.ex. konstnärsgrupp).

Parametrar för Agenter

itemSuperType foaf:agent
itemType foaf:person, foaf:organization, foaf:group
agent Auktoritet för agent, i form av URI.
nameAuth Auktoritet för namn, t ex KB. Används tillsammans med nameId. Utgår – använd agent istället.
nameId Auktoriserat ID. Utgår – använd agent istället.
name foaf:name Allmänt ostrukturerat namn för fritextsökning
firstName foaf:firstName Förnamn
surname foaf:surname Efternamn
fullName foaf:fullName Förnamn+blanksteg+Efternamn
Alternativa namnformer Anger om det finns flera namnangivelser på samma person T.ex. flicknamn
gender foaf:gender
title foaf:title Titel, t ex ”Disponent”.
organisation foaf:organization Anges enbart om ObjektType är Organisation

Underkategorier till Fysiskt ting

Objekt/föremål
Information om t.ex. museiföremål.
Foto
Information om fotografier.
Bearbetning/interaktiv resurs
Information om en interaktiv resurs som texter, Internet-sidor och multimedia.
Film/video
Information om rörlig bild.
Ljud
Information om ljudupptagning/inspelning.
Dokument
Information om ett dokument eller arkivhandling som finns tillgänglig i fulltextformat.
Bok
Information om en publikation som finns tillgänglig i fulltextformat.
Teckning
Information om en teckning.
Konstverk
Information om ett konstverk.
Ritning
Information om en ritning t.ex. en arkitektritning.
Karta
Information om en karta.
Samling
Information om en samling eller annat urval.
Miljö
Ersätts av Kulturmiljö men finns kvar för bakåtkompatibilitet.
Kulturmiljö
Information om en större miljö som t.ex. innefattar fornlämningar och/eller bebyggelse (exempelvis en kyrkomiljö eller ett riksintresse).
Kulturlämning
Information om en kulturlämning i kulturlandskapet t.ex. en husgrund eller ett fornminne.
Byggnad
Information om en byggnad.

OBS! Objektstypen Objektsavbildning utgår.

Underkategorier till Event

Historisk händelse
Information om en händelse, historisk eller nutida.
Utställning
Information om en fysisk eller digital utställning.

Parametrar för event

Title Titel på en historisk händelse, utställning eller liknande T.ex. ”Slaget vid Lützen”, eller ”Härskarkonst.Napoleon. Karl Johan. Alexander”
Description Beskrivning av eventet
ContextType. Skapa/1100 Designa Eventet utställningar Pekar på tid och platselement enligt tidigare protokoll samt Agent
ContextType. Skapa/1200 Producera Eventet utställningar Pekar på tid och platselement enligt tidigare protokoll samt Agent
ContextType. Skapa/1300 Starta Eventen utställningar och historiska händelser Pekar på tid och platselement enligt tidigare protokoll samt Agent
ContextType. Upphöra/3300 Sluta Eventen utställningar och historiska händelser Pekar på tid och platselement enligt tidigare protokoll samt Agent
relation HasParticipant-WasPresentAt Beskriver relation mellan Agent samt fysiskt ting och Event (se även ovan under Agent) t.ex. Gustav II Adolf HasParticipant Slaget vid Lützen eller Bröllopsklänningen X WasPresentAt Bröllop Y

Underkategorier till koncept

Koncept
en övergripande definition av ett event eller ett objekt t.ex. av krig.