Presentationsformatet för tillämpningar

Presentationsdata för K-samsök version 1.1

Uppdaterad 2012-02-14

Den här sidan beskriver presentationsblocket, dvs de data som visas mot applikationer. Senaste versionen av protokollet i RDF-format hittar du här: protokollversioner

Presentationen är bara en del av de data som K-samsök hanterar för ett objekt. Det finns många sökparametrar som kan användas för sökning men som inte nödvändigtvis är en del av presentationen.

Det är informationslämnarna (producenterna) som avgör vilken information som ska presenteras. Tänk på att presentationsblocket är tänkt att vara en kort-version av ett objekt med endast den viktigaste datan. Därför är det viktigt att endast ta med en datering, en bild osv.

Tillämpningar som utnyttjar RDF-formatet och den semantiska webben, når däremot all information om objekten.

Element för presentationdata

Element Beskrivning Antal
pres:item Element för att hålla ihop objektet 1
pres:version Version av protokollet, t ex 0.97 1
pres:entityUri Objektets URI, t ex http://kulturarvsdata.se/shm/object/1234 1
pres:type Typ av objekt 1
pres:id Objektets identitet 1
pres:idLabel Etikett för att identifiera objektet 1
pres:itemLabel Huvudsaklig beskrivning av objektet – klassifikation, sakord el dyl 1
pres:tag Nyckelord för objektet 0..n
pres:description Beskrivning av objektet 1
pres:content Annat innehåll i form av löpande text som man vill presentera för användaren 0..1
pres:context Samlar ihop det sammanhang för objektet som anses mest eftersökt i form av <pres:event>, <pres:placeLabel>, <pres:timeLabel> och <pres:nameLabel> 1..n
pres:event Händelse 0..1
pres:placeLabel Beskriver var händelsen eller sammanhanget inträffade 0..1
pres:timeLabel Beskriver när händelsen eller sammanhanget inträffade 0..1
pres:nameLabel Beskriver vem som agerade vid denna händelse eller i detta sammanhang 0..1
georss:where Koordinater för objektet i GeoRSS-format, består av elementet <gml:Point> 0..1
gml:Point <gml:pos>Latitude Longitude</gml:pos> 0..1
pres:image Samlar ihop information om en bild i form av nedanstående sju underliggande element. 0..n
pres:src type="bildtyp" Länk till källa för bilden, attributet type anger bildtypen, t ex jpg 1
pres:byline Bildttext som ska innehålla fotografens namn och organisation 1
pres:motive Beskrivning av bildens motiv 0..1
pres:copyright Organisation/person som äger copyright till bilden 1
pres:mediaLicense Licens-URI till licensen som styr användningen av bilden 1
pres:mediaLicenseUrl Licens-URI till exakt licensversion som styr användningen av bilden 1
pres:mediaUri Bildens K-samsöks-URI, om den är en egen entitet 0..1
pres:mediaUrl Bildens HTML-URL 1
pres:references Samlar ihop ev länkar till andra objekt i form av <pres:reference>-element 0..1
pres:reference Länk till ett annat objekt 1..n
pres:representations Samlar ihop de olika representationerna för objektet i form av fyra <pres:representation>-element 1
pres:representation format="HTML" Webbsidan för objektet i det lokala systemet 1
pres:representation format="RDF" URI för fullständig info 1
pres:representation format="presentation" XML-presentationen, dvs <pres:item> och allt som finns under det elementet 1
pres:representation format="museumdat" Museumdat-representation av objektet 0..1
pres:organization Organisation som äger objektet, t ex Statens Historiska Museer 1
pres:organizationShort Förkortning av organisationsnamnet, t ex SHM 1
pres:service Tjänst som levererat informationen, t ex object 1
pres:dataQuality Beskrivningsnivå, antingen Rådata eller Bearbetad 1
pres:buildDate Tid när objektinformationen genererades 1