Relationstyper

Relationstyper är de typer av länkar som finns mellan objekt i K-samsök. På teknisk nivå för länkade data motsvaras det av egenskaper (properties) som binder samman våra objekt på den semantiska webben.

Version 1.1, uppdaterad 2012-02-16.

I senaste versionen av protokollet finns följande relationstyper tillgängliga:

 • hasParticipant
 • wasPresentAt (P121)
 • parent (BIO)
 • child (BIO)
 • hasImage
 • isRelatedTo
 • hasPart
 • isPartof
 • sameAs (använd owl:sameAs)
 • replaces (använd dcterms:replaces)
 • containsObject
 • isContainedIn
 • hasBeenUsedIn
 • hasParent
 • hasChild
 • hasObjectExample
 • isObjectExampleFor
 • hasFind
 • isFoundIn
 • describes
 • isDescribedBy
 • containsInformationAbout
 • isMentionedBy
 • isRelatedTo (båda riktningarna)
 • isReplacedBy (använd dcterms:isReplacedBy; obs kan ej förekomma)
 • visualizes
 • isVisualizedBy

Defaultvärdet är den allmänna relationen isRelatedTo.

Via API-metoden getRelations kan man få fram alla relationer för ett objekt, oavsett om det är relationer som finns i det egna objektets RDF-data eller i det relaterade objektets RDF-data. Se https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/metoder/#getRelations.

Vad heter de olika relationerna i andra riktningen? Se nedanstående lista.

 • containsInformationAbout = isMentionedBy i andra riktningen.
 • containsObject = isContainedIn i andra riktningen. isContainedIn finns inte som en egen K-samsöksrelation.
 • hasBeenUsedIn = isRelatedTo i andra riktningen.
 • hasChild = hasParent i andra riktningen.
 • hasFind = isFoundIn i andra riktningen.
 • hasImage = isRelatedTo i andra riktningen.
 • hasObjectExample = isObjectExampleFor i andra riktningen. isObjectExampleFor finns inte som en egen K-samsöksrelation.
 • hasParent = hasChild i andra riktningen.
 • hasPart = isPartOf i andra riktningen.
 • isDescribedBy = describes i andra riktningen.
 • isFoundIn = hasFind i andra riktningen.
 • isPartOf = hasPart i andra riktningen.
 • isRelatedTo (defaultvärde för relationer) = isRelatedTo i andra riktningen.
 • isVisualizedBy = visualizes i andra riktningen.
 • owl:sameAs = owl:sameAs i andra riktningen.
 • sameAs (använd owl:sameAs)
 • dcterms:replaces = dcterms:isReplacedBy i andra riktningen; obs att dcterms:isReplacedBy såklart inte kan förekomma själv i datan.
 • replaces (använd dcterms:replaces)
 • visualizes = isVisualizedBy i andra riktningen
 • Had_participant = participated_in i andra riktningen
 • was_present_at (P121) = occurred_in_the_presence_of i andra riktningen
 • Parent (BIO) = child i andra riktningen
 • Child (BIO) = parent i andra riktningen
 • Describes = isDescribedBy i andra riktningen
 • IsMentionedBy = mentions i andra riktningen
 • IsVisualizedBy = visualizes i andra riktningen

Relationer mellan ett objekts kontext till ett annat objekt

Ett av objekten är en agent – antingen det som har kontext eller det objektet som kontexten relaterar till. API-metoden getRelationTypes används för att komma åt dessa (exempel).

Med motsvarande relation i andra riktningen:

 • abandonee = abandoneeOf i andra riktningen
 • actorActress = actorActressOf i andra riktningen
 • architect = architectOf i andra riktningen
 • archiveContributor = archiveContributorOf i andra riktningen
 • artist = artistOf i andra riktningen
 • author = authorOf i andra riktningen
 • builder = builderOf i andra riktningen
 • buyer = buyerOf i andra riktningen
 • carpenter = carpenterOf i andra riktningen
 • client = clientOf i andra riktningen
 • composer = composerOf i andra riktningen
 • conservator = conservatorOf i andra riktningen
 • constructionClient = constructionClientOf i andra riktningen
 • depositor = depositorOf i andra riktningen
 • designEngineer = designEngineerOf i andra riktningen
 • designer = designerOf i andra riktningen
 • director = directorOf i andra riktningen
 • donor = donorOf i andra riktningen
 • employer = employerOf i andra riktningen
 • engraver = engraverOf i andra riktningen
 • examinator = examinatorOf i andra riktningen
 • excavator = excavatorOf i andra riktningen
 • father = child i andra riktningen
 • finder = finderOf i andra riktningen
 • generalAgent = generalAgentOf i andra riktningen
 • has_created = was_created_by i andra riktningen
 • has_right_on = right_held_by i andra riktningen
 • informant = informantOf i andra riktningen
 • intermediary = intermediaryOf i andra riktningen
 • interviewer = interviewerOf i andra riktningen
 • inventor = inventorOf i andra riktningen
 • inventoryTaker = inventoryTakerOf i andra riktningen
 • is_current_or_former_member_of = has_current_or_former_member i andra riktningen
 • is_former_or_current_keeper_of = has_former_or_current_keeper i andra riktningen
 • is_former_or_current_owner_of = has_former_or_current_owner i andra riktningen
 • marriedTo = marriedTo i andra riktningen
 • mason = masonOf i andra riktningen
 • masterBuilder = masterBuilderOf i andra riktningen
 • mintmaster = mintmasterOf i andra riktningen
 • mother = child i andra riktningen
 • musician = musicianOf i andra riktningen
 • occurred_in_the_presence_of = was_present_at i andra riktningen
 • organizer = organizerOf i andra riktningen
 • painter = painterOf i andra riktningen
 • participated_in = had_participant i andra riktningen
 • patentHolder = patentHolderOf i andra riktningen
 • photographer = photographerOf i andra riktningen
 • pictureEditor = pictureEditorOf i andra riktningen
 • printer = printerOf i andra riktningen
 • producer = producerOf i andra riktningen
 • publicist = publicistOf i andra riktningen
 • publisher = publisherOf i andra riktningen
 • reseller = resellerOf i andra riktningen
 • scannerOperator = scannerOperatorOf i andra riktningen
 • scenographer = scenographerOf i andra riktningen
 • seller = sellerOf i andra riktningen
 • signer = signerOf i andra riktningen
 • technician = technicianOf i andra riktningen
 • user = userOf i andra riktningen