Bilden visar logotypen med namnet i bokstäver.
Upptäck Europas digitala kulturarv. Sök, spara och dela konst, böcker, filmer och musik från tusentals kulturinstitutioner.

Europeana

Europeana är en samlande webbresurs för hela Europa. I webbplatsens sökindex finns runt 52 miljoner digitala objekt från arkiv, bibliotek och museer från ett stort antal europeiska länder.

Över 3 000 institutioner bidrar med data till Europeana. Bland dem finns stora institutioner som Louvren i Paris och British Library i London men också en mängd mindre aktörer från hela Europa.

Syftet är att väcka nyfikenhet och samverkansmöjligheter på en mångspråkig arena där användarna kan upptäcka, lära sig och inspireras av den brokiga rikedom som utgör Europas kulturella och vetenskapliga arv.

Europeana är både en teknisk infrastruktur – motsvarande K-samsök –och ett webbgränssnitt (motsvarande t ex Kringla). Via webbplatsen, europeana.eu/sv, kan du hitta både målningar och foton, kartor och TV-program, dagböcker och dialektinspelningar.

Både föremål och unika objekt

Där finns unika objekt som Leonardo da Vincis teckningar och Isaac Newtons Principia om rörelselagarna – men också massor av mer vardagliga föremål ur olika samlingar. Olika länder bidrar med i viss mån olikartade material, men sammantaget blir det en rik källa att ösa ur för var och en som vill fördjupa sig i Europas kultur och historia.

Alla data som finns i K-samsök kan levereras vidare till Europeana, och blir därmed genom ett öppet API tillgängliga för en ännu mycket större krets av användare. Dock levereras endast valda delar, til exempel objekt med tillhörande bilder och som har en rättighetsmärkning.

Om du som dataleverantör inte vill att dina data ska visas i Europeana måste du meddela oss, då kan vi  filtrera bort dem.

Mappning mellan K-samsök och Europeana Data Model (EDM)

Här visas en förenklad sammanställning över mappningen mellan K-samsök och EDM. Mappningen visar de olika elementen utan förklarande kommentarer.

Mappningen sker bara till EDM.s element för edm:ProvidedCHO (kulturarvsobjekt i sig) och edm:Aggregation (den data som binder samman kulturarvsobjektet med olika webbresurser).

Dokumentationen för EDM (ver. 2.4)

Fetstil = tvingande
Blå = En av de blå är tvingande
Röd = En av de röda är tvingande
Grön = En av de gröna är tvingande

+ = rekommenderade

Properties for edm:ProvidedCHO

EDM Mappas mot K-samsök
+dc:contributor
dcterms:isReplacedBy
dc:coverage
dcterms:isRequiredBy
+dc:creator contextType = created, hämtar namn:
1) firstname resp lastname.
Om 1) inte finns, 2) fullname.
Om 2) inte finns, 3) name.
+dcterms:issued
+dc:date
dcterms:isVersionOf
dc:description itemDescription
dcterms:medium itemMaterial
dc:format
dcterms:provenance
+dc:identifier URI samt itemNumber
dcterms:references
dc:language (if edm:type = TEXT) sv (hårdkodat)
dcterms:replaces
+dc:publisher niceServiceOrganization (hämtas från lista i K-samsök)
dcterms:requires
dc:relation
dcterms:spatial countyName, parishName, municipalityName, countryName, provinceName, placeName
dc:rights mediaLicense
dcterms:tableOfContents
+dc:source
dcterms:temporal 1) fromPeriodName och toPeriodName
Om inte 1) finns, 2) pres:timeLabel
dc:subject subject och itemKeyword
edm:currentLocation
dc:title itemLabel
edm:hasMet
dc:type 1) itemClassName
2) pres:type
3) entityType (ksamsok:name)
Alla tre levereras utan hierarki.
edm:hasType
+dcterms:alternative
edm:incorporates
dcterms:conformsTo
edm:isDerivativeOf
+dcterms:created ContextSuperType#created 1) fromTime och toTime
Om 1) inte finns, 2) pres:timeLabel mappas mot EDM dc:date
+edm:isNextInSequence
dcterms:extent itemMeasurement
edm:isRelatedTo
dcterms:hasFormat
edm:isRepresentationOf
dcterms:hasPart
edm:isSimilarTo
dcterms:hasVersion
edm:isSuccessorOf
dcterms:isFormatOf
edm:realizes
+dcterms:isPartOf isPartOf och isFoundIn
edm:type Mappas mot objekttyp, se här;

"object" = "IMAGE"
"photo" = "IMAGE"
"video" = "VIDEO"
"sound" = "SOUND"
"document" = "TEXT"
"book" = "TEXT"
"drawing" = "IMAGE"
"art" = "IMAGE"
"blueprint" = "IMAGE"
"site" = "TEXT"
// 1.1 additions
"map" = "IMAGE"
"culturallandscape" = "TEXT"
"monument" = "TEXT"
"building" = "TEXT"
"display" = "TEXT"
"collection" = "TEXT"
"interactiveResource" = "TEXT"
"person" = "TEXT"
"organization" = "TEXT"
"group" = "TEXT"
"event" = "TEXT"
"concept" = "TEXT"
dcterms:isReferencedBy
owl:sameAs

Properties for ore:Aggregation

EDM Mappas mot K-samsök
edm:aggregatedCHO URI
+edm:object I fallande ordning för image: highres, lowres, thumbnail
Är det sound/video och objektet saknar bild, blir det en länk till källan istället.
edm:dataProvider niceServiceOrganization (hämtas från lista i K-samsök)
edm:provider Swedish Open Cultural Heritage | K-samsök (hårdkodat)
edm:hasView image, förutom en som är edm:object
dc:rights
edm:isShownAt url
edm:rights mediaLicense
edm:isShownBy edm:isShownBy är samma som edm:object såvida edm:type inte är sound/video, då är det länk till ljud/video istället.
edm:ugc
+ore:Aggregation URI + #aggregation