K-samsök nyutveckling 2023–2026

K-samsöks tekniska plattform ska byggas om från grunden och bli en modern främjande infrastruktur för kulturarvet som kan möta behoven för länkade öppna data och använda befintliga standarder som idag är praxis.

K-samsök är en digital infrastruktur för öppna länkade kulturarvsdata som förvaltas av Riksantikvarieämbetet sedan 2010. Nu har vi startat ett projekt med syfte att modernisera K-samsök från grunden. Arbetet med att uppdatera K-samsök pågår mellan 2023–2026 och sker i samarbete med partners och målgrupper genom projektets referensgrupper.

Modern plattform för ett sammanlänkat kulturarv

K-samsöks tekniska plattform ska bli en modern främjande infrastruktur för kulturarvet genom att göra det enklare för kulturarvsaktörer att dela sina data och samtidigt svara mot mer komplicerade datamängder.
K-samsöks plattform ska möta behoven för länkade öppna data och använda befintliga standarder som idag är praxis.

En modernisering av K-samsöks plattform kommer att öka tillgången och användbarheten av landets kulturarvssamlingar, samt att skapa en aktiv, hållbar förvaltning. På så sätt kan vi möta efterfrågan på sammanlänkade kulturarvsdata och bidra till en digital omställning inom kulturarvssektorn för att göra den mer samhällsrelevant.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om arbetet med utvecklingen av K-samsök, kan du kontakta oss. Se kontaktuppgifter på sidan.