Om Kringla

Kringla drivs av Riksantikvarieämbetet och är en samsökstjänst som söker och visar information från flera svenska museer, arkiv och register. Det rör sig om allt från föremål och äldre fotografier i ett museums samlingar till information om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar.

Webbsidan är under översyn.

Som användare av tjänsten kan du fritt söka efter information och i många fall även återanvända den i olika sammanhang, såsom forskning, utbildning eller olika kreativa verksamheter.

Du kan själv bidra med att lägga till länkar mellan objekten i Kringla, men också med länkar till Wikipedia.

Kringla drivs av Riksantikvarieämbetet och är en samsökstjänst där du kan söka fram information om kulturarv. Kringla visar information från olika informationsägare. Om du vill återanvända information ur Kringla behöver du därför kontakta den organisation som finns angiven som källa i söktjänsten vid frågor om upphovsrätt och återanvändning.  Vissa fotografier har Creative Commons-licenser vilket gör dem enklare att återanvända. Läs mer om Creative Commons här.

Så fungerar Kringla

Kringla innehåller inte mycket egen information, utan hämtar data via fyra applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er):

OBS! Informationen om fornlämningar i Kringla ska inte användas för att planera markingrepp. Vill du veta om det finns fornlämningar på en viss fastighet, ska du kontakta din länsstyrelse.

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 22 augusti 2017
  • Uppdaterad: 5 oktober 2017