Bild på Arboga å från 2010-08-18 Arboga å.
Vy över Arboga å som flyter helt stilla. Bilden är beskuren. Foto: ( CC BY)

Kulturmiljöbild

Kulturmiljöbild (KMB) är Riksantikvarieämbetets bilddatabas där du fritt kan spara ned och använda tusentals bilder.

I KMB, vår bilddatabas, finns närmare 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet strävar efter att alla dessa kulturmiljöbilder ska kunna spridas och användas vidare. Bilderna är därför fria att ladda hem och använda.

Behöver du bilderna i högre upplösning, till exempel för tryck, kan du även beställa högupplösta bilder i KMB.

Här hittar du Kulturmiljöbild

Fotografierna i KMB är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet, dels från bildsamlingar i myndighetens arkiv.

Kulturmiljöbild avvecklas under 2021

Under början av 2021 kommer Kulturmiljöbild att försvinna. Fotografierna kommer att bli sökbara i Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok. Då kommer du att kunna ladda hem högupplösta bilder direkt från tjänsten utan kostnad. Fotografierna kommer även fortsättningsvis vara sökbara och tillgängliga via K-samsök och Kringla.nu.

Du kan redan nu söka i Forndok efter publicerade arkeologiska rapporter och digitaliserade ritningar över fornlämningar och kulturhistoriska byggnader.

Här hittar du Forndok