Bild på Arboga å från 2010-08-18 Arboga å.

Kulturmiljöbild

Kulturmiljöbild (KMB) är Riksantikvarieämbetets bilddatabas där du fritt kan spara ned och använda tusentals bilder.

I KMB, vår bilddatabas, finns närmare 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet strävar efter att alla dessa kulturmiljöbilder ska kunna spridas och användas vidare. Bilderna är därför fria att ladda hem och använda.

Behöver du bilderna i högre upplösning, till exempel för tryck, kan du mot ersättning förstås även beställa högupplösta och bearbetade bilder i KMB.

Till KMB