Bild på Arboga å från 2010-08-18 Arboga å.
Vy över Arboga å som flyter helt stilla. Bilden är beskuren. Foto: ( CC BY)

Kulturmiljöbild

Kulturmiljöbild (KMB) läggs ner 15 juni 2021

Den 15 juni 2021 kommer vi att stänga ner bilddatabasen Kulturmiljöbild. Materialet som fanns i KMB, finns redan nu sökbart i Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok,  Du kan ladda hem högupplösta bilder direkt från tjänsten utan kostnad. I Forndok finns omkring 200 000 digitaliserade och sökbara bilder tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid.

Fotografierna kommer även fortsättningsvis vara sökbara och tillgängliga via K-samsök och Kringla.nu.

 

Här hittar du Forndok

I Forndok finns närmare 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet strävar efter att alla dessa kulturmiljöbilder ska kunna spridas och användas vidare. Bilderna är därför fria att ladda hem och använda. Fotografierna är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet, dels från bildsamlingar i myndighetens arkiv.

Här hittar du Kulturmiljöbild